Asistarea categoriilor sociale defavorizate

ADRA acţionează pentru reducerea sărăciei din zonele defavorizate, acţionând prin intermediul programelor sale pentru recuperarea demnităţii umane, oferind consiliere, sprijin pentru integrare socială, adăpost, hrană, îmbrăcăminte, bunuri igienice şi mobilier. Programele de asistenţă pentru categoriile defavorizate au în atenţie în special, familiile numeroase, monoparentale, copiii orfani şi bătrânii aflaţi în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii. ADRA asistă aceste categorii temporar, până la găsirea unor soluţii viabile de ieşire din situaţia de criză.

  1. Sprijin pentru fiecare
  2. De la mână la mână
  3. Apă pentru Africa, Malawi
  4. Adoptă o familie în Africa
  5. ”Reclădind speranțe”
  6. ”În sfârșit, acasă!”
  7. Speranță pentru imigranți
  8. Casa Recunoștinței
  9. Un om între oameni
  10. 10 case în 10 zile