Declaraţia de misiune

ADRA lucrează în favoarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia sau care se află în situaţii vulnerabile.

Prin programele sale specifice, ADRA are ca obiectiv determinarea unor schimbări pozitive şi adecvate, prin crearea de parteneriate şi prin acţiuni responsabile, în vederea atingerii scopului propus.

Privacy Policy Settings