Caută
Close this search box.

3.7 milioane de euro – Aprobare finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ”AI CUM”

Proiectul Activități Integrate pentru Comunitatea Urbană Marginalizată BABADAG ”AI CUM” a primit aprobare pentru finanțarea europeană nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Proiectul AI CUM – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.1: ”Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/1-115022 – se desfășoară în perioada 24.02.2018 – 23.02.2021, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Orașul Babadag, Județul Tulcea (Beneficiar al proiectului), Fundația Zamolxes, Organizația Națională Cercetașii României (filiala Brașov Virgil Onitiu), Asociația GAL Valea Teliței, Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu și Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”.

„Pentru ADRA România, proiectul AI CUM Babadag se încadrează în domeniul de expertiză ”Asistarea categoriilor sociale defavorizate”. Ne bucurăm de faptul că în următorii ani, cu sprijinul finanțării nerambursabile și împreună cu partenerii noștri, putem să întindem mai mult decât o mână de ajutor celor 560 persoane provenite din comunități marginalizate de pe raza orașului Babadag. În felul acesta, conducându-se în proiectele asumate după motoul ”Schimbă o viață și vei schimba lumea!”, ADRA România continuă să aducă bucurie și speranță în viețile beneficiarilor prin promovarea unui viitor mai bun, a valorilor și a demnității umane. Programele de asistență pentru categoriile defavorizate au în atenție, în special, persoane și familii aflate în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii” a declarat Robert Georgescu, Director Executiv ADRA România.

„Proiectul AI CUM Babadag constituie o nouă inițiativă în care ADRA România este implicată, în calitate de partener, și care are scopul de a contribui la corectarea discrepanțelor educaționale, financiare, de ocupare și sociale cu care se confruntă comunitatea romă. Abordând problemele comunității și răspunzând într-o manieră complexă nevoilor identificate, favorizăm procesul de integrare socială oferind șansa unui nou început persoanelor marginalizate din oraș” a declarat Valentina Sturzu-Cozorici, Manager Proiect ADRA România.

Obiectivul general al proiectului Activități integrate pentru comunitatea urbană marginalizată Babadag ”AI CUM”, cu o valoare totală a Contractului de Finanțare de 16.903.729,60 lei, este creșterea șanselor de integrare educațională, socială și ocupațională pentru 560 de persoane din comunitatea marginalizată roma Babadag prin dezvoltarea unui program integrat de măsuri care să răspundă la nevoile acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Crearea unui parteneriat la nivel local în vederea diminuării problemelor cu care se confruntă populația din comunitatea marginalizată roma prin elaborarea unei strategii de intervenție, a unui sistem de monitorizare și avertizare timpurie a cazurilor disperate și înființării unui Centru Comunitar Integrat prin care să fie acordate măsurile de sprijin;
  • Îmbunătățirea accesului la servicii de educație pentru 110 copii și tineri și 50 adulți prin dezvoltarea de programe locale de supraveghere a efectuării temelor, de consiliere educațională și de dezvoltare a abilităților timpurii;
  • Creșterea șanselor de ocupare a populației adulte prin oferirea de programe de informare, consiliere și orientare profesională, de calificare, antreprenoriat și mediere pentru 280 persoane din gospodării expuse riscului de sărăcie;
  • Evaluarea nevoilor medicale și sociale a 560 persoane prin efectuarea de consulturi și analize medicale, derularea de campanii de prevenție și acordarea de servicii de suport social;
  • Combaterea discriminării împotriva romilor și a persoanelor dezavantajate prin oferirea de servicii juridice, de locuire și crearea unor campanii anti-discriminare la nivel local în care să fie implicați beneficiarii.

ADRA România

4 răspunsuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate