Caută
Close this search box.

Declaraţia de misiune

ADRA acționează ca un catalizator pentru schimbare, inspirând, angajând și împuternicind oamenii să depună eforturi împreună pentru a depăși sărăcia și nedreptatea și pentru a gestiona riscurile și impactul dezastrelor.

Declarația de misiune ADRA

ADRA lucrează în favoarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia sau care se află în situații vulnerabile pentru a determina schimbări corecte și pozitive, prin crearea de parteneriate și prin acțiuni responsabile în vederea atingerii scopului propus.

Scop ADRA

Scopul ADRA este să slujească umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum Dumnezeu a plănuit.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ADRA-Romania-purpose-1024x768.jpg

Declarația de acțiune ADRA

ADRA are în atenţie omul aflat în dificultate, răspunzând nevoilor sale fundamentale. Din acest motiv, cele cinci portofolii de interes ADRA confirmă prezenţa membrilor ei acolo unde este semnalată o nevoie. Astfel, activităţile specifice se adresează următoarelor domenii esenţiale:

1. Dezvoltare economică

Una dintre modalităţile de asanare a sărăciei abordate de ADRA este aceea de a ajuta categoriile defavorizate să valorizeze potenţialul economic de care dispun (capacitate de muncă, pământ arabil, păşune, unelte, etc). Prin programe de consiliere și asistenţă managerială, împrumuturi sau donaţii de diferite bunuri (seminţe pentru diferitele culturi sau animale pentru dezvoltarea de microferme) beneficiarii sunt ajutaţi să dezvolte propriile afaceri de familie, realizând astfel autonomia materială și financiară.

2. Educaţie și sănătate de bază

Recunoscând faptul că educaţia este parte integrantă a oricărui efort de dezvoltare și că accesul la educație înseamnă stoparea ciclului sărăciei, ADRA desfăşoară proiecte prin care susţine procesul educaţional, promovând totodată și spiritul egalității de şanse. Proiectele desfăşurate au în atenţie consilierea familiilor cu mulţi copii în vederea înscrierii la şcoală, prevenirea abandonului şcolar, combaterea discriminării de orice tip și sprijinirea copiilor dotaţi pentru continuarea studiilor în învăţământul superior. De asemenea, ADRA oferă copiilor săraci rechizite școlare și alte materiale necesare procesului de învăţământ (computere, piese de mobilier, etc), stimulându-le astfel interesul pentru învăţătură.

În cadrul programelor de asistenţă a categoriilor defavorizate sau victime ale dezastrelor naturale, ADRA are în atenţie sănătatea beneficiarilor prin proiecte de consiliere medicală și nutriţională, prin învăţarea şi asimilarea regulilor de igienă personală și a locuinţei. ADRA dezvoltă, de asemenea, programe de abandonare a obiceiurilor de viaţă dăunătoare, cum ar fi: fumatul, consumul de alcool, droguri sau chiar prostituţie. În cazul în care ancheta socială relevă probleme de sănătate care necesită asistenţă specializată, ADRA sesizează cadrele medicale competente, în vederea soluţionării cu succes a problemei semnalate. Încă de la început, ADRA contribuie la dotarea diferitelor spitale cu echipamente și consumabile care să servească la asistarea categoriilor vulnerabile.

3. Asistarea victimelor violenței în familie

Prin cadrul ”Centrului de Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie – Casa ADRA” se realizează asistarea victimelor violenței în familiei și reintegrarea socială a victimelor violenței în familie prin adăpost, consiliere socială, consiliere psihologică, asistență medicală de urgență, hrană și îndrumare către un jurist. Viețile beneficiarelor găzduite în Centrul ”Casa ADRA” au fost schimbate pentru că au cunoscut un alt fel de a trăi: fără violență fizică, verbală, economică, psihică, sexuală și religioasă, bazându-se pe valori spirituale și cultivând obiceiuri sănătoase în alimentație, exercițiu fizic, instruire și recreere.

4. Asistarea victimelor dezastrelor naturale

Asistarea victimelor dezastrelor naturale este activitatea de pionerat a organizaţiei ADRA Internaţional. România a făcut paşi importanţi în ultimii ani pentru a răspunde nevoilor specifice în cazul unui eveniment de acest gen. Drept urmare, la începutul anului 2007, ADRA România a conceput un Plan Naţional de Pregătire și Răspuns la Dezastre care reglementează activitatea de asistență a victimelor dezastrelor naturale, de la producerea lor până la îndepărtarea totală a efectelor. În luna noiembrie 2019, în acord cu noua strategie aprobată și cu noile provocări naționale și internaționale, ADRA România a actualizat Planul (National Emergency Management Plans – NEMP).

5. Asistarea categoriilor sociale defavorizate

ADRA acţionează pentru reducerea sărăciei din zonele defavorizate, acţionând prin intermediul programelor sale pentru recuperarea demnităţii umane, oferind consiliere, sprijin pentru integrare socială, adăpost, hrană, îmbrăcăminte, bunuri igienice și mobilier. Programele de asistenţă pentru categoriile defavorizate au în atenţie în special, familiile numeroase, monoparentale, copiii orfani și bătrânii aflaţi în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii. ADRA asistă aceste persoane temporar, până la găsirea unor soluţii viabile de ieşire din situaţia de criză.

Filosofia schimbării ADRA

ADRA acționează ca un catalizator pentru schimbare, inspirând, angajând și împuternicind oamenii să depună eforturi pentru un bine mai mare. În acest sens, ADRA întruchipează valori care se bazează pe demnitatea umană și respectul pentru capacitățile înnăscute ale oamenilor, exprimată prin angajamentul ADRA față de bunăstare ca obiectiv principal de dezvoltare, adoptând o abordare holistică a programelor, răspunsului umanitar și advocacy. Pentru ADRA, „holistică” se referă la dimensiuni fizice, mintale și spirituale, abordând multiplele fațete ale cauzelor sărăciei și ale ajutorului umanitar pentru situații de urgență – dimensiunea de bază a activității ADRA.

ADRA consideră că o viață trăită la maxim este marcată de o preocupare activă pentru ceilalți. O viață trăită la maxim este aceea în care bunăstarea noastră, în orice măsură ar fi aceasta (sănătate, cunoștințe, resurse, relații și spiritualitate), este exercitată prin generozitate față de ceilalți.

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate