Caută
Close this search box.

Up to start

Proiectul Up to start – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbana”,  contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Fundația Zamolxes, Asociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.
Obiectivul general al proiectului ”Up to start”, în valoare totală de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocuparii în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.

Obiective specifice:

  • Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare.
  • Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființarii de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice.
  • Formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.
  • Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi.
  • Susținerea funcționarii celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si menþinerea locurilor de munca pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

Anunț lansare proiect ”Up to start”

Comunicat de presă – lansare proiect „Up to start”

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate