Caută
Close this search box.

Start la antreprenoriat

Proiectul Start la antreprenoriat – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbana”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova

Obiectivul general al proiectului ”Start la antreprenoriat”, cu o valoarea totală de 7.902.534,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Vest.

Obiective specifice:

  • Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Vest prin derularea unei campanii de informare și promovare.
  • Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființarii de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice.
  • Formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Vest.
  • Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Vest prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi.
  • Susținerea funcționarii celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si menținerea locurilor de muncă pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

 

Conferința de lansare a proiectului ”Start la antreprenoriat”

START LA ANTREPRENORIAT – 1,7 milioane de euro aprobare finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ADRA din regiunea Sud-Vest Oltenia

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate