Caută
Close this search box.

START LA ANTREPRENORIAT – 1,7 milioane de euro aprobare finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ADRA din regiunea Sud-Vest Oltenia

Proiectul ADRA ”Start la antreprenoriat” din regiunea Sud-Vest a României a primit aprobare pentru finanțare europeană nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Proiectul ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

”Dezvoltarea economică este una dintre direcțiile de acțiune ale ADRA România. De-a lungul timpului, prin proiectele implementate în cadrul acestei direcții, susținerea oferită a fost nu doar prin ajutor punctual, ci prin sprijinirea antreprenoriatului. Ne bucurăm pentru acest nou proiect accesat prin fonduri europene – ”Start la antreprenoriat” – prin care sute de beneficiari, bărbați și femei, din zona Olteniei, vor primi șansa să fie nu numai consiliați, dar și susținuți financiar semnificativ pentru alegerea, începerea și dezvoltarea unui ”business” de viață pentru ei, cu implicații colaterale și previzibile în familie și societate” a declarat Robert Georgescu, Director Executiv ADRA România.

”Prin proiectul ”Start la antreprenoriat” se oferă un nou impuls pentru zona Sud-Vest aducând perspectiva unei schimbări pentru tinerii din această regiune. Prin acest proiect, alături de partenerii noștri, se vor aduce beneficii pe termen lung, atât din punct de vedere economic, prin inițiativele antreprenoriale, cât și din punct de  vedere social, prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Ne bucurăm și apreciem încrederea oferită pentru ADRA România în urma evaluării proiectului și parteneriatului” a declarat Monica Brînceanu, Manager Proiect ADRA România.

Obiectivul general al proiectului ADRA  ”Start la antreprenoriat”, cu o valoarea totală a Contractului de Finanțare de 7.902.534,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, respectiv județele: Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Vest prin derularea unei campanii de informare și promovare;
  • Dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;
  • Formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Vest;
  • Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Vest prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;
  • Susținerea funcționarii celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

Pentru Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România, proiectul ”Start la antreprenoriat” din Regiunea Sud-Vest Oltenia face trecerea de la intervențiile de întrajutorare a categoriilor sociale defavorizate spre segmentul de dezvoltare economică și valorificarea resurselor umane, astfel încadrându-se în Strategia Europeană Privind Ocuparea Forței de Muncă în Rândul Tinerilor.

ADRA România

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate