Declaraţia de acţiune

ADRA are în atenţie omul aflat în dificultate, răspunzând nevoilor sale fundamentale. Din acest motiv, cele cinci portofolii de interes ADRA confirmă prezenţa membrilor ei acolo unde este semnalată o nevoie. Astfel activităţile specifice se adresează următoarelor domenii esenţiale:

1. Dezvoltare economică

Una din modalităţile de asanare a sărăciei abordate de ADRA este aceea de a ajuta categoriile defavorizate să valorizeze potenţialul economic de care dispun (capacitate de muncă, pământ arabil, păşune, unelte, etc). Prin programe de consiliere si asistenţă managerială, împrumuturi sau donaţii de diferite bunuri (seminţe pentru diferitele culturi sau animale pentru dezvoltarea de microferme) beneficiarii sunt ajutaţi să dezvolte propriile afaceri de familie, realizând astfel autonomia materială şi financiară.

2. Educaţie de bază

Recunoscând faptul că educaţia este parte integrantă a oricărui efort de dezvoltare şi că accesul la educaţie înseamnă stoparea ciclului sărăciei, ADRA desfăşoară proiecte prin care susţine procesul educaţional, promovând totodată şi spiritul egalităţii de şanse. Proiectele desfăşurate au in atenţie consilierea familiilor cu mulţi copii în vederea înscrierii la şcoală, prevenirea abandonului şcolar, combaterea discriminării de orice tip şi sprijinirea copiilor dotaţi pentru continuarea studiilor în învăţământul superior. De asemenea ADRA oferă copiilor săraci rechizite şi alte materiale necesare procesului de învăţământ (ca de exemplu, computere, piese de mobilier, etc), stimulându-le astfel interesul pentru învăţătură.

În cadrul programelor de asistenţă a categoriilor defavorizate sau victime ale dezastrelor naturale, ADRA are în atenţie sănătatea beneficiarilor prin proiecte de consiliere medicală şi nutriţională, prin învăţarea şi asimilarea regulilor de igienă personală şi a locuinţei. ADRA dezvoltă de asemenea, programe de abandonare a obiceiurilor de viaţă dăunătoare cum ar fi fumatul, consumul de alcool, droguri sau chiar prostituţie. În cazul în care ancheta socială relevă probleme de sănătate care necesită asistenţă specializată, ADRA sesizează cadrele medicale competente, în vederea soluţionării cu succes a problemei semnalate. ADRA contribuie anual la dotarea diferitelor spitale cu echipamente si consumabile care să servească la asistarea categoriilor vulnerabile.

3. Asistarea victimelor violenței în familie

Prin cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie – Casa ADRA se realizează prin asistarea victimelor violenței în familiei și reintegrarea socială a victimelor violenței în familie prin adăpost, consiliere socială, consiliere psihologică, asistență medicală de urgență, hrană și îndrumare către un jurist. Viețile beneficiarelor găzduite în centru au fost schimbate pentru că au cunoscut un alt fel de a trăi: fără violență fizică, verbală, economică, psihică, sexuală și religioasă, bazându-se pe valori spirituale și cultivând obiceiuri sănătoase în alimentație, exercițiu fizic, instruire și recreere.

4. Asistarea victimelor dezastrelor naturale

Asistarea victimelor dezastrelor naturale este activitatea de pionerat a organizaţiei ADRA Internaţional. Şi România a făcut paşi importanţi în ultimii ani pentru a răspunde nevoilor specifice în cazul unui eveniment de acest gen. Drept urmare, la începutul anului 2007, ADRA România a conceput un Plan Naţional de Pregătire şi Răspuns la Dezastre care reglementează activitatea de asistenţă a victimelor dezastrelor naturale, de la producerea lor până la îndepărtarea totală a efectelor.

5. Asistarea categoriilor sociale defavorizate

ADRA acţionează pentru reducerea sărăciei din zonele defavorizate, acţionând prin intermediul programelor sale pentru recuperarea demnităţii umane, oferind consiliere, sprijin pentru integrare socială, adăpost, hrană, îmbrăcăminte, bunuri igienice şi mobilier. Programele de asistenţă pentru categoriile defavorizate au în atenţie în special, familiile numeroase, monoparentale, copiii orfani şi bătrânii aflaţi în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii. ADRA asistă aceste categorii temporar, până la găsirea unor soluţii viabile de ieşire din situaţia de criză.

Privacy Policy Settings