ACCES

Proiectul ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Social) – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.2: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziunea socială prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/2-101868 – se desfășoară în perioada 18.08.2017 – 16.08.2020, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Podari, Județul Dolj (Beneficiar al proiectului), Școala Gimnazială Podari, Asociația DOMINOU și Asociația TREND.

Informații despre acest proiect, puteți regăsi și în urmatoarele articole:

Vino la ADRA – 5 posturi în concurs te așteaptă!

3 milioane de euro – aprobare finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ACCES

Privacy Policy Settings