Caută
Close this search box.

ACCES Podari

În perioada 18.08.2017 – 17.12.2020, ADRA România trece un nou proiect în portofoliu, respectiv proiectul ”Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES” Podari, care se încadrează în domeniul de expertiză “Asistarea categoriilor sociale defavorizate”.

Proiectul ACCES a fost implementat cu succes, astfel că 600 de persoane vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială au primit servicii integrate (educaționale, de calificare și ocupare, de locuire, medico-sociale și juridice) prin promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comuna Podari, județul Dolj.

Proiectul ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Social) – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.2: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziunea socială prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/2-101868 – s-a desfășurat în perioada 18.08.2017 – 17.12.2020, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Podari, Județul Dolj (Beneficiar al proiectului), Școala Gimnazială Podari, Asociația DOMINOU și Asociația TREND.

Proiectul ”Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES” a primit aprobare pentru finanțarea europeană nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Obiectivul general al proiectului ”Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES”, cu o valoare totală a Contractului de Finanțare de 13.191.946,15 lei, a fost promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în Comuna Podari prin acordarea de servicii integrate (educaționale, de calificare și ocupare, de locuire, medico-sociale și juridice) unui număr de 600 de persoane vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului ACCES Podari implementate cu succes au fost:

  • creșterea accesului la educație prin dezvoltarea programului „Școală după școală” destinat unui număr de 60 de elevi din școala primară și gimnazială, a programului „A doua șansă” destinat unui număr de 20 de tineri și oferirea de servicii de consiliere educațională pentru aceștia, precum și de educație parentală pentru un număr de 100 de părinți;
  • dezvoltarea capacității, a competențelor și a stimei de sine a 300 de adulți în vederea creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii prin participarea la servicii de orientare și consiliere profesională, calificare sau mediere;
  • susținerea a 75 de persoane în vederea ocupării pe cont propriu, prin furnizarea de consiliere și formare antreprenorială și oferirea de micro-granturi pentru dezvoltarea a 15 afaceri;
  • crearea unui Centru Comunitar Integrat în vederea furnizării de servicii medicale, sociale și de locuire pentru 600 persoane urmărind accesibilizarea serviciilor de specialitate pentru asigurarea unei vieți sănătoase și independente și a unui habitat propice locuirii;
  • creșterea accesului la servicii juridice în vederea reglementării actelor de identitate și de proprietate pentru un număr de minim 20 persoane;
  • promovarea la nivelul comunității locale a unor acțiuni în care să fie implicate minim 150 de persoane care să urmărească crearea de oportunități de integrare socială prin derularea de acțiuni de ecologizare, concursuri civice, artistice, culturale, sportive, tabere tematice și ateliere de creație sau artizanat.

Informații despre acest proiect, puteți regăsi și în următoarele articole:

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate