Caută
Close this search box.

3 milioane de euro – aprobare finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ACCES

Proiectul ”Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES” a primit aprobare pentru finanțarea europeană nerambursabilă din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Proiectul ACCES – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.2: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziunea socială prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/2-101868 – se desfășoară în perioada 18.08.2017 – 16.08.2020, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Podari, Județul Dolj (Beneficiar al proiectului), Școala Gimnazială Podari, Asociația DOMINOU și Asociația TREND.

”Pentru ADRA România, proiectul ACCES se încadrează în domeniul de expertiză ”Asistarea categoriilor sociale defavorizate”. Ne bucurăm de faptul că în următorii ani, cu sprijinul finanțării nerambursabile și împreună cu partenerii noștri, putem să întindem mai mult decât o mână de ajutor celor 600 de persoane provenite din comunități marginalizate de pe raza Comunei Podari. În felul acesta, conducându-se în proiectele asumate după motoul ”Schimbă o viață și vei schimba lumea!”, ADRA România continuă să aducă bucurie și speranță în viețile beneficiarilor prin promovarea unui viitor mai bun, a valorilor și a demnității umane. Programele de asistență pentru categoriile defavorizate au în atenție, în special, persoane și familii aflate în imposibilitatea de a se descurca prin mijloace proprii” a declarat Robert Georgescu, Director Executiv ADRA România.

”Noua strategie în abordarea comunităților defavorizate constă în combaterea sărăciei și creșterea gradului de incluziune socială printr-o intervenție integrată specifică grupurilor vulnerabile, care poate să cuprindă atât servicii educaționale, de calificare și ocupare, cât și servicii de locuire, medico-sociale sau juridice. Acești termeni tehnici ascund în spatele lor o diagnoză a comunității, astfel încât abordarea integrată va răspunde sustenabil fiecărei nevoi identificate. Acesta este și modelul prin care ADRA România, în calitate de partener, va contribui la dezvoltarea localității Podari, depășind valoarea unei sintagme și aducând plus valoare individului și comunității. De asemenea, implementarea unui proiect cu o complexitate așa crescută și lucrul cu fondurile europene constituie pentru noi o nouă și frumoasă provocare, pe care împreună cu partenerii ne dorim s-o ducem la bun sfârșit” a declarat Valentina Sturzu-Cozorici, Manager Proiect ADRA România.

Obiectivul general al proiectului ”Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale – ACCES”, cu o valoare totală a Contractului de Finanțare de 13.191.946,15 lei, este promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în Comuna Podari prin acordarea de servicii integrate (educaționale, de calificare și ocupare, de locuire, medico-sociale și juridice) unui număr de 600 de persoane vulnerabile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea accesului la educație prin dezvoltarea programului „Școală după școală” destinat unui număr de 60 de elevi din școala primară și gimnazială, a programului „A doua șansă” destinat unui număr de 20 de tineri și oferirea de servicii de consiliere educațională pentru aceștia, precum și de educație parentală pentru un număr de 100 de părinți;
  • Dezvoltarea capacității, a competențelor și a stimei de sine a 300 de adulți în vederea creșterii șanselor de integrare și menținere pe piața muncii prin participarea la servicii de orientare și consiliere profesională, calificare și mediere;
  • Susținerea a 75 de persoane în vederea ocupării pe cont propriu prin furnizarea de consiliere și formare antreprenorială și oferirea de micro-granturi pentru dezvoltarea a 15 afaceri;
  • Crearea unui Centru Comunitar Integrat în vederea furnizării de servicii medicale, sociale și de locuire pentru 600 persoane urmărind accesibilizarea serviciilor de specialitate pentru asigurarea unei vieți sănătoase și independente și a unui habitat propice locuirii;
  • Creșterea accesului la servicii juridice în vederea reglementării actelor de identitate şi de proprietate pentru un număr de minim 20 persoane;
  • Promovarea la nivelul comunității locale a unor acțiuni în care să fie implicate minim 150 de persoane care să urmărească crearea de oportunități de integrare socială prin derularea de acțiuni de ecologizare, concursuri civice/artistice/culturale/sportive, tabere tematice și ateliere de creație/artizanat.

ADRA România

6 răspunsuri

  1. Bună ziua .
    Sunt consultant în afaceri și învățător pe cont propriu și voluntar când doresc eu (limba araba ,franceza, italiana ,english și Romana ,cursuri de educație civica și bune maniere ,cursuri de dezvoltare sociala și nu personala ) am avut și asociație care se ocupa cu imigranti (de la învățarea limbi romane pana la rezolvarea actelor de ședere) dacă sunteți deschiși la o colaborare personala echitabila în proiectul „Acces” cu incluziunea sociala PT minoritățile „non Roma ” sunt și eu deschis . Va pot face o vizita cu placere .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate