Valori ADRA

Credinţa în Dumnezeu

Activând în cadrul unei agenţii umanitare creştine, recunoaştem credinţa în Dumnezeu ca valoare fundamentală.

Dragostea pentru oameni

Prin opţiunea noastră de a activa în cadrul ADRA, ne dedicăm unei cauze profund umanitare, aceea de a asista fără discriminare persoanele aflate în dificultate.

Integritate

ADRA consideră integritatea membrilor săi o condiţie esenţială pentru lucrul în organizaţie. Cinstea şi probitatea morală sunt criterii pe care ne bazăm în activitatea de zi cu zi.

Excelenţă

Dorim să obţinem şi să menţinem rezultate de calitate prin îmbunătăţirea continuă a practicilor şi serviciilor oferite publicului larg.

Transparență

Toate activitățile ADRA se desfășoară la vedere, în deplin consens cu misiunea și valorile asumate, putând fi probate oricând cu documente și alte mijloace de control specifice.

Parteneriat

Recunoaştem valoarea lucrului în echipă şi a beneficiilor unei colaborări bazate pe respect reciproc cu orice altă organizaţie care promovează obiective similare.

Voluntariat

Credem că succesul activităţilor noastre depinde în mare măsură de resursa umană, de oameni solidari cu cei în nevoie, astfel încât prin efort conjugat, să oferim ajutor unui număr cât mai mare de beneficiari.

Privacy Policy Settings