Caută
Close this search box.

Termenii și condiții

Asociația ADRA România este operator cu date cu caracter personal cu numărul de înregistrare 29739 și este responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele dumneavoastră către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea beneficiarilor, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces. Singurele entități care au acces la datele dumneavoastră sunt agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.

Asociația ADRA România nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați și persoanelor împuternicite (hosting, contabilitate), cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele ADRA România sau pentru a furniza servicii.

Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că am luat la cunoștință drepturile care ne sunt conferite de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, mai jos enunțate: ”Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, ADRA România, cu sediul în Bucureşti, Bd Pache Protopopescu, nr 85, sector 2, urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.”

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate