Caută
Close this search box.

VINO LA ADRA ROMÂNIA – 2 POSTURI ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ!

Update FINAL: Luni, 01.06.2020

Procesul ”Vino la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Mulțumim tuturor pentru încrederea oferită și pentru faptul că apreciați activitatea ADRA România prin cele 8 aplicații pentru posturile scoase în concurs. În perioada aceasta am întâlnit oameni deosebit de valoroși. Din păcate doar 2 posturi au fost scoase la concurs și ocupate, respectiv:

 1. Responsabil Marketing și Comunicare: Delia Fărâmiță
 2. Administrator: Alexandru Clodeanu

Update: Marți, 19.05.2020

Au fost analizate aplicațiile depuse pentru posturile scoase în concurs.

Începând cu ziua de miercuri, 20 mai 2020, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Luni, 18.05.2020

S-a încheiat termenul de depunere a aplicațiilor. Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația dumneavoastră pentru postul scos la concurs.

În perioada următoare vor fi analizate aplicațiile și vor fi chemate la interviu persoanele selectate care vor primi telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Miercuri, 29.04.2020

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

ADRA România scoate în concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Responsabil Marketing și Comunicare
 2. Administrator

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 18 mai 2020, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Experiența în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

Fișa postului: Responsabil Marketing și Comunicare – ADRA România

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

ATRIBUȚII:

Administrative

 • Menține corespondența cu toți colaboratorii;
 • Menține baza de date a instituției;
 • Coordonează voluntarii implicați în proiecte.

Proiecte

 • Creează planuri și strategii alături de Consiliul Director în vederea dezvoltării actualelor proiecte și a altora noi;
 • Organizează evenimente pentru strângerea de fonduri;
 • Identifică sursele de finanțare;
 • Întocmește propunerile (cerințele) de proiect;
 • Întocmește bugetele pentru proiecte;
 • Implementează proiectele;
 • Raportează implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Stabilește și menține relațiile cu administrația publică și locală, precum și cu finanțatorii;
 • Asigura monitorizarea activităților derulate în cadrul diverselor proiecte;
 • Încheie parteneriate și păstrează legătura cu partenerii.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate;
 • Realizează și lansează noi produse și servicii;
 • Identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente;
 • Urmărește actualizarea website-ului asociației cu informații pe care ceilalți membri ai echipei executive le pun la dispoziție sau cu informații ale membrilor;
 • Asigură actualizarea conturilor sociale ale organizației (facebook, linkedin, etc);
 • Actualizează baza de date și se asigură că există fluxuri de comunicare constantă cu acestea;
 • Se asigură că există fluxuri de comunicare constantă cu partenerii instituționali;
 • Stabilește contacte cu publicații media de specialitate relevante și asigură prezența organizației în media electronică, scrisă, video (prin comunicate de presă, prin stabilirea de interviuri cu membrii organizației pe probleme specifice, etc);
 • Elaborează un set de reguli interne de CVI (Corporate Visual Identity) și se asigură că toate materialele emise de organizație respectă aceste reguli;
 • Stabilește contacte în țară și în străinătate în vederea derulării proiectelor;
 • Realizează instrumente de comunicare necesare în derularea campaniilor și evenimentelor speciale organizate de asociație;
 • Asigură promovarea evenimentelor și seminariilor organizației (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare, follow-up);
 • Menține legătura cu furnizorii specializați în realizarea de materiale de comunicare (inclusiv website) și supervizează realizarea materialelor de comunicare;
 • Participă la elaborarea planului anual de comunicare și urmărește implementarea lui;
 • Asigură realizarea comunicatelor de presă pentru newsletter-ele periodice;
 • Participă la realizarea rapoartelor de activitate (trimestriale, semestriale, etc);
 • Asigură distribuirea materialelor profesionale/de comunicare publicate de Asociație persoanelor/instituțiilor relevante;
 • Transmite noutățile Organizației celor abonați la newsletter;
 • Participă la evenimentele la care Organizația este invitată;
 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de monitorizarea și implementarea proiectelor coordonate;
 • Demonstrează promptitudine în informarea colegilor cu privire la sarcinile pe care le au de efectuat și transmiterea în timp util a acestora;
 • Participă la proiectarea, elaborarea și implementarea de activități în cadrul diverselor proiecte;
 • Dezvoltă o strategie de marketing eficientă și se ocupă de implementarea acesteia;
 • Are rolul de a superviza activitatea tuturor proiectelor și răspunde de bunul mers al acestora;
 • Dezvoltă parteneriate cu diverse instituții și asociații (media, on-line, presa scrisă, TV, diverși sponsori, ș.a.);
 • Răspunde de imaginea asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile asociației în rândul grupului țintă;
 • Are obligația de a utiliza în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Are obligația de a colabora cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora;
 • Realizează orice alte sarcini legate de domeniul său de activitate, conform solicitărilor.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

Competențe specifice:

 • Are experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Este un bun lider și are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Bun organizator;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 4 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

Fișa postului: Administrator – ADRA România

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: medii;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: permis de conducere, operare PC, cunoștințe elementare de comunicare în limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

ATRIBUȚII

 • Se îngrijește de buna funcționare a mașinilor instituției (revizii, reparații etc.);
 • Se ocupă de menținerea elementelor patrimoniale tangibile ale sediului organizației;
 • Verificarea inventarului și funcționarea pieselor din dotarea încăperilor, anunțând lipsurile sau defecțiunile constatate;
 • Conduce autovehiculele instituției;
 • Asigură aprovizionarea din punct de vedere al consumabilelor;
 • Asigură suport în procesul de achiziții în cadrul proiectelor și evenimentelor organizației (ședințe, campanii, etc.);
 • Creează și coordonează echipe de voluntari;
 • Îndeplinește orice alte sarcini primite legate de activitățile organizației.

RESPONSABILITĂȚI

 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de imaginea Asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile Asociației în rândul grupului țintă;
 • Utilizează și păstrează în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Colaborează cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Respectă normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • capacitate de previziune a evenimentelor;
 • abilități de negociere;
 • capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitate de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • adaptabilitate;
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • competențe de a lucra în echipă;
 • spirit creativ și inovativ.

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în administrare imobile;
 • Are competențe de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terți;
 • Are cunoștințe și abilități privind punerea în funcțiune, utilizare, verificare, întreținerea diferitelor tipuri de utilaje și aparatură;
 • Are o capacitate bună de analiză și sinteză;
 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Flexibilitate;
 • Sociabilitate;
 • Proactivitate;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

ADRA România

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate