Caută
Close this search box.

Vino la ADRA România – 2 posturi în concurs te așteaptă!

job

Update FINAL: Marți, 31 Ianuarie 2017

Procesul ”Vino la ADRA – 2 posturi în concurs te aşteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Mulțumim tuturor pentru încrederea oferită și pentru faptul că apreciați activitatea ADRA România prin aplicațiile pentru posturile scoase în concurs. În perioada aceasta am întâlnit oameni deosebit de valoroși. Din păcate doar două posturi au fost scoase la concurs și ocupate, respectiv:

 1. Manager proiect: Irinel Ganea;
 2. Agent curățenie clădiri și mijloace de transport: Daniela Barcan.

ADRA România

Update: Miercuri, 25 Ianuarie 2017

Au fost finalizate interviurile pentru posturile scoase la concurs (Manager proiect și Agent curățenie clădiri și mijloace de transport).

ADRA România

Update: Luni, 23 Ianuarie 2017

Au fost analizate cele 17 aplicații depuse pentru cele două posturi scoase în concurs (Manager proiect și Agent curățenie clădiri și mijloace de transport).

Miercuri, 25 Ianuarie 2017, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Joi, 19 Ianuarie 2017

Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația Dumneavoastră pentru posturile scoase la concurs.

Astăzi, 19 Ianuarie 2017, au fost trimise mesaje de confirmare pentru aplicațiile primite. Datorită situației de natură tehnică (independente de noi) apărută la adresele de e-mail în ultima săptămână, este posibil ca să nu fi primit toate aplicațiile depuse. Din acest motiv, în cazul în care ați trimis CV-ul și nu ați primit un email de confirmare din partea ADRA România, vă rugăm să retransmiteți email-ul transmis către adresa office@adra.ro, care să ateste faptul că aplicația a fost trimisă în timp util. Ulterior veți primi un email de confirmare din partea ADRA România.

Așteptăm redirecționarea CV-urilor până Luni, 23 Ianuarie 2017, ora 10:00.

ADRA România

Update: Marți, 17 Ianuarie 2017

S-a încheiat termenul de depunere a aplicațiilor. În perioada următoare vor fi analizate aplicațiile depuse pentru cele 2 posturi în concurs.

În urma evaluării situației de natură tehnică apărută la adresele de e-mail în ultima săptămână și semnalată de dumneavoastră (pentru care vă mulțumim), s-a luat decizia să fie amânată data interviului, într-o altă zi ce va fi comunicată ulterior.

Persoanele selectate să participe la interviul de angajare ce se va desfășura la sediul ADRA România, vor fi anunțate telefonic, în timp util, de comun acord cu privire la ora și ziua desfășurării.

 ADRA România

Update: Marți, 10 Ianuarie 2017

În urma evaluării situației de natură tehnică apărută la site în ultima săptămână și semnalată de dumneavoastră (pentru care vă mulțumim), s-a luat decizia ca perioada de aplicare pentru cele 2 posturi scoase în concurs să fie prelungită pentru ca aplicanții să poată avea acces permanent la criteriile de selecție pentru posturile scoase la concurs.

Astfel, termenul maxim de depunere a CV-urilor pentru cele 2 posturi vacante se prelungește până luni, 16 Ianuarie 2017, ora 14:00. Celelalte informații rămân neschimbate.

În urma procesului de recrutare, persoanele selectate să participe la interviul de angajare ce se va desfășura la sediul ADRA România, în ziua de miercuri, 18 Ianuarie 2017, vor fi anunțate telefonic.

ADRA România

Update: Joi, 22 Decembrie 2016

Ca urmare a faptului că a fost aprobată finanțarea din partea ADRA Internațional pentru proiectul ”Atelier creativ Casa ADRA”, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Manager Proiect
 2. Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 09 Ianuarie 2017, ora 14:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

 1. Fișa postului: Manager Proiect – ”Atelier creativ Casa ADRA” (242101)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației;
 • De reprezentare (colaborare, consultanță): Cu clienții, furnizorii și beneficiarii proiectului.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Experiență profesională generală: 2 ani; experiență profesională specifică: 1 an;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor, abilități artistice.

SCOP:

Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului ”Atelier creativ Casa ADRA”, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

OBIECTIVE

 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
 • Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerii rezultatelor planificate în proiect;
 • Propune, alege și redactează proceduri și formulare (metodologia) de proiect după care se va derula proiectul;
 • Organizează atelierele creative în cadrul centrului;
 • Derulează procedura de achiziție pentru contractarea furnizorului de studii de cercetare;
 • Stabilirea cerințelor necesare efectuării unui studiu referitor la violența în familie și dificultățile de reintegrare pe piața muncii pentru aceste persoane, în strânsă colaborare cu furnizorul specializat pe acest domeniu;
 • Supraveghează desfășurarea lunară a proiectului și gestionează echipa proiectului (formată din furnizori contractați și personalul organizației);
 • Participă la diferite ședințe și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Asigură o comunicare adecvată, discuții și feedback dintre diferiți participanți la acest proiect;
 • Asigură executarea la timp a activităților;
 • Organizează și coordonează procurarea de bunuri și servicii în cadrul proiectului;
 • Supraveghează desfășurarea activităților conform planului de lucru;
 • Managerul de proiect trebuie să asigure derularea proiectului în parametrii stabiliți: timp, cerințe, cost, nivel de calitate, etc
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect;
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;
 • Răspunde de imaginea asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară în cadrul organizației;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile asociației în rândul grupului țintă;
 • Are obligația de a utiliza în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Are obligația de a colabora cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora;
 • Executa orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • capacitate de previziune a evenimentelor;
 • abilități de negociere;
 • capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • adaptabilitate;
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • competențe de a lucra în echipă;
 • spirit creativ și inovativ.

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Este un bun lider și are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

 

2. Fișa postului: Agent curățenie clădiri și mijloace de transport (515302)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației, Managerului de Proiect și Secretarului;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: medii;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani.

SCOP

Asigură îngrijirea și curățenia interioară și exterioară a imobilelor în care își desfășoară organizația activitatea.

OBIECTIVE

 • Asigurarea curățeniei în locațiile de desfășurare a activității organizației;
 • Bună gestionare a materialelor și a produselor destinate la menținerea curățeniei;
 • Comunică orice neregulă constatată la funcționarea normală a instalațiilor de apă, fisuri și degradări apărute la pereți sau plafon, și orice alte nereguli observate.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Execută lucrări de curățenie (măturat, șters praful, spălat de geamuri) și igienizare,  în interiorul și exteriorul imobilelor și a mijloacelor de transport, în care organizația își desfășoară activitatea;
 • Execută lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer din imobil;
 • Să manifeste grijă deosebită în mânuirea și utilizarea materialelor și echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 • Asigură protocolului delegațiilor sosite;
 • Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfășoară în cadrul organizației;
 • Participă la determinarea necesarului de materiale destinate curățeniei;
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct.

 COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 Competențe specifice:

 • Disciplinat;
 • Rigurozitate în activitatea desfășurată.

Competențe transversale:

 • Adaptabilitate;
 • Disponibilitate către dialog;
 • Receptivitate.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 4 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

 ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate