Caută
Close this search box.

VINO LA ADRA ROMÂNIA – 3 POSTURI ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ!

Update FINAL: Joi, 06.02.2020

Procesul ”Vino la ADRA – 3 posturi în concurs te așteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Din cele 3 posturi scoase la concurs, momentan doar 2 posturi au fost ocupate. Al treilea post se prescrie, respectiv:

 1. Manager proiect: Bogdan Stănică;
 2. Responsabil Marketing și Comunicare: se prescrie;
 3. Psiholog (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA): Mariana Roș.

Update: Luni, 06.01.2020

Procesul ”Vino la ADRA – 3 posturi în concurs te așteaptă!” cuprinde următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Din cele 3 posturi scoase la concurs, momentan doar 1 post a fost ocupat, respectiv:

 1. Manager proiect: în lucru / așteptare;
 2. Responsabil Marketing și Comunicare: în lucru / așteptare;
 3. Psiholog (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA): Mariana Roș.

În perioada următoare, conform procedurii, este în lucru procesul pentru ocuparea celor 2 posturi vacante scoase în concurs (Manager proiect și Responsabil Marketing și Comunicare).

ADRA România

Update: Marți, 03.12.2019

Au fost finalizate interviurile pentru posturile scoase în concurs:

 1. Manager proiect
 2. Responsabil Marketing și Comunicare
 3. Psiholog (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA)

ADRA România

Update: Vineri, 22.11.2019

Au fost analizate aplicațiile depuse pentru postul scos în concurs.

Luni, 25.11.2019, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Luni, 18.11.2019

S-a încheiat termenul de depunere a aplicațiilor. Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația dumneavoastră pentru postul scos la concurs.

În perioada următoare vor fi analizate aplicațiile și vor fi chemate la interviu persoanele selectate care vor primi telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Marți, 05.11.2019

În urma evaluării situației, s-a luat decizia ca procesul de recrutare să se reia.

Astfel,

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

ADRA România scoate în concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Manager proiect
 2. Responsabil Marketing și Comunicare
 3. Psiholog (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA)

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 18 noiembrie 2019, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu. Fișele posturilor rămân neschimbate.

Experiența în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

ADRA România

Update: Miercuri, 09.10.2019

Au fost analizate aplicațiile depuse pentru posturile scoase în concurs.

Începând cu ziua de vineri, 11 Octombrie 2019, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Miercuri, 25.09.2019

În urma evaluării situației, s-a luat decizia ca perioada de aplicare pentru cele 3 posturi scoase în concurs să fie prelungită.

Astfel, termenul maxim de depunere a CV-urilor pentru cele 3 posturi vacante se prelungește până luni, 07 Octombrie, ora 12:00. Celelalte informații rămân neschimbate.

În urma procesului de recrutare, persoanele selectate să participe la interviul de angajare ce se va desfășura la sediul ADRA România vor fi anunțate telefonic.

ADRA România

Update: Miercuri, 11.09.2019

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

ADRA România scoate în concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Manager proiect
 2. Responsabil Marketing și Comunicare
 3. Psiholog (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA)

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 23 septembrie 2019, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Experienţa în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

ADRA România

Fișa postului:

1. Manager proiect – ADRA România

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

ATRIBUȚII:

Administrative

 • Menține corespondența cu toți colaboratorii;
 • Menține baza de date a instituției;
 • Coordonează voluntarii implicați în proiecte.

Proiecte

 • Efectuează anchete sociale;
 • Identifică sursele de finanțare;
 • Întocmește propunerile (cerințele) de proiect;
 • Întocmește bugetele pentru proiecte;
 • Implementează proiectele;
 • Raportează implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Stabilește și menține relațiile cu administrația publică și locală, precum și cu finanțatorii;
 • Asigura monitorizarea activităților derulate în cadrul diverselor proiecte;
 • Organizează evenimente pentru strângerea de fonduri;
 • Creează planuri și strategii alături de Consiliul Director în vederea dezvoltării actualelor proiecte și a altora noi;
 • Încheie parteneriate și păstrează legătura cu partenerii noștri.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de monitorizarea și implementarea proiectelor coordonate;
 • Demonstrează promptitudine în informarea colegilor cu privire la sarcinile pe care le au de efectuat și transmiterea în timp util a acestora;
 • Participă la proiectarea, elaborarea și implementarea de activități în cadrul diverselor proiecte;
 • Dezvoltă o strategie de marketing eficientă și se ocupă de implementarea acesteia;
 • Are rolul de a superviza activitatea tuturor proiectelor și răspunde de bunul mers al acestora;
 • Dezvoltă parteneriate cu diverse instituții și asociații;
 • Răspunde de imaginea asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile asociației în rândul grupului țintă;
 • Are obligația de a utiliza în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Are obligația de a colabora cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Este un bun lider și are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

2. Responsabil Marketing și Comunicare – ADRA România

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiență profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

ATRIBUȚII:

Administrative

 • Menține corespondența cu toți colaboratorii;
 • Menține baza de date a instituției;
 • Coordonează voluntarii implicați în proiecte.

Proiecte

 • Creează planuri și strategii alături de Consiliul Director în vederea dezvoltării actualelor proiecte și a altora noi;
 • Organizează evenimente pentru strângerea de fonduri;
 • Identifică sursele de finanțare;
 • Întocmește propunerile (cerințele) de proiect;
 • Întocmește bugetele pentru proiecte;
 • Implementează proiectele;
 • Raportează implementarea proiectelor către finanțatori;
 • Stabilește și menține relațiile cu administrația publică și locală, precum și cu finanțatorii;
 • Asigura monitorizarea activităților derulate în cadrul diverselor proiecte;
 • Încheie parteneriate și păstrează legătura cu partenerii noștri.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Dezvoltă și coordonează strategiile și campaniile de publicitate;
 • Realizează și lansează noi produse și servicii;
 • Identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele deja existente;
 • Urmărește actualizarea website-ului asociației cu informații pe care ceilalți membri ai echipei executive le pun la dispoziție sau cu informații ale membrilor;
 • Asigură actualizarea conturilor sociale ale organizației (facebook, linkedin, etc);
 • Actualizează baza de date și se asigură că există fluxuri de comunicare constantă cu acestea;
 • Se asigură că există fluxuri de comunicare constantă cu partenerii instituționali;
 • Stabilește contacte cu publicații media de specialitate relevante și asigură prezența organizației în media electronică, scrisă, video (prin comunicate de presă, prin stabilirea de interviuri cu membrii organizației pe probleme specifice, etc);
 • Elaborează un set de reguli interne de CVI (Corporate Visual Identity) și se asigură că toate materialele emise de organizație respectă aceste reguli;
 • Stabilește contacte în țară și în străinătate în vederea derulării proiectelor;
 • Realizează instrumente de comunicare necesare în derularea campaniilor și evenimentelor speciale organizate de asociație;
 • Asigură promovarea evenimentelor și seminariilor organizației (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare, follow-up);
 • Menține legătura cu furnizorii specializați în realizarea de materiale de comunicare (inclusiv website) și supervizează realizarea materialelor de comunicare;
 • Participă la elaborarea planului anual de comunicare și urmărește implementarea lui;
 • Asigură realizarea comunicatelor de presă pentru newsletter-ele periodice;
 • Participă la realizarea rapoartelor de activitate (trimestriale, semestriale, etc);
 • Asigură distribuirea materialelor profesionale/de comunicare publicate de Asociație persoanelor/instituțiilor relevante;
 • Transmite noutățile Organizatiei celor abonați la newsletter;
 • Participă la evenimentele la care organizatia este invitată;
 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de monitorizarea și implementarea proiectelor coordonate;
 • Demonstrează promptitudine în informarea colegilor cu privire la sarcinile pe care le au de efectuat și transmiterea în timp util a acestora;
 • Participă la proiectarea, elaborarea și implementarea de activități în cadrul diverselor proiecte;
 • Dezvoltă o strategie de marketing eficientă și se ocupă de implementarea acesteia;
 • Are rolul de a superviza activitatea tuturor proiectelor și răspunde de bunul mers al acestora;
 • Dezvoltă parteneriate cu diverse instituții și asociații (media, on-line, presa scrisă, TV, diverși sponsori, ș.a.);
 • Răspunde de imaginea asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile asociației în rândul grupului țintă;
 • Are obligația de a utiliza în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Are obligația de a colabora cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora;
 • Realizează orice alte sarcini legate de domeniul său de activitate, conform solicitărilor.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

Competențe specifice:

 • Are experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Este un bun lider și are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Bun organizator;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe de PR (Relații Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 4 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

3. Psiholog – (Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie – Casa ADRA)

RELAŢII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

 CERINŢE:

 • Studii necesare: superioare (licență în psihologie);
 • Înscris / Membru în colegiul psihologilor;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experienta profesionala generala: 3 ani; experienta profesionala specifica: 2 ani.
 • Specifice: operare PC, limba engleza (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

DESCRIEREA PROFESIEI:

 • Psihologul efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane individuale și colective și aplică cunoștințele dobândite în vederea susținerii ființelor umane pentru adaptarea pe plan profesional, social, educativ etc.
 • Testează și determină caracteristicile mentale, acordă consultații, analizează influențele eredității și factorilor sociali și profesionali asupra mentalității și comportamentului indivizilor.

ATRIBUŢII

 • Consiliază în situații de criză și elaborează un plan individual de intervenție;
 • Monitorizează evoluția ulterioară a persoanelor ce au beneficiat de un plan individual de intervenție;
 • Întocmește împreună cu beneficiarul planul de intervenție individualizat cu obiective specifice;
 • Își însușește informații din domeniile socio-umane, ca și cele natură organizatorică, în vederea unei desfășurări optime a muncii efectuate;
 • Utilizează diferite aparate și instrumente de psihodiagnostic;
 • Corectează și interpretează rezultatele probelor psihologice;
 • Optimizează eficiența socială și veghează la stabilirea unui climat de lucru pozitiv între angajații instituției, dar și între aceștia și beneficiari;
 • Investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice și a altor condiții de patologie care au implicații în etiopatogeneza mecanismelor psihologice, în limitele competenței psihologului;
 • Face evaluarea comportamentală, cognitivă, neuropsihologică și emoțională;
 • Evaluează personalitatea și mecanismele de adaptare sau defensive;
 • Evaluează aspecte psihologice specifice cuplului sau familiei;
 • Evaluează contextual familial, profesional, social (ex. calitatea vieții, funcționarea socială), economic sau cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Evaluează gradul de discernământ al persoanelor, în limitele competenței psihologului;
 • Evaluează dezvoltarea psihologică individuală;
 • Răspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice ale beneficiarilor;
 • Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic;
 • Răspunde de aplicarea și reînnoirea bateriilor de teste și a formelor de interviu realizate;
 • Răspunde de modul de realizare al consilierii psihologice;
 • Susține seminarii/cursuri de educație pentru sănătate, promovează un stil de viață sănătoasă (ex. Prin prevenție primară și secundară);
 • Este interesat de optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere (ex. coaching);
 • Stabilește planul de tratament și procedurile utilizate;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare a acestora;
 • Are obligația de a utiliza corect echipamentele tehnice.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI DIVERSE:

 • Primirea beneficiarilor în Centru (întocmirea de procese verbale la venirea/plecarea din Centru; prezentarea serviciilor Centrului beneficiarului dacă administratorul nu este disponibil (predare cameră, veselă, articole igienico-sanitare, prezentare a Regulamentului de Ordine Interioară);
 • Medierea relațiilor dintre beneficiari și între aceștia și personalul Centrului;
 • Organizarea de ședințe săptămânale administrative;
 • Organizarea unui grup săptămânal de suport;
 • Promovarea Centrului în relațiile externe și stabilirea de relații de colaborare cu instituțiile statului său cu alte organizații nonguvernamentale (prezentări publice, campanii de promovare, descoperirea de colaboratori);
 • Activități ludice și socio-educative cu copiii;
 • Intermediază legătura dintre beneficiari și mijloacele mass-media;
 • Oferă informații despre fenomenul violenței și despre poveștile beneficiarilor, necesare promovării Centrului, cu o frecvență de 2 ori/lună;
 • Organizează seminarii cu voluntarii fundației pe teme specifice profesiei;
 • Caută linii de finanțare pentru proiectele asociației;
 • Efectuează deplasări pentru proiectele asociației.

CERINȚE PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIEI:

CERINȚE MEDICALE:

 • Rezistență la oboseala fizică și intelectuală;
 • Acuitate vizuală normală;
 • Dezvoltare normală a limbajului;

CERINȚE PSIHICE:

 • Inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiză/sinteză, capacitate de deducție logică);
 • Ușurință în exprimarea ideilor și a sentimentelor;
 • Echilibru emoțional;
 • Asumare a responsabilităților;
 • Rezistență la frustrare;
 • Empatie și receptivitate față de problemele socio-umane;
 • Rezistență la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaționare interumană;
 • Interes științific pentru problemele umane;
 • Spirit de observație;
 • Disponibilitate de lucru peste program și în week-end;
 • Asumare a riscurilor și grad ridicat de adaptabilitate.

UNELTE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU:

 • Instrumente de testare tip creion-hârtie, care pot fi aplicate individual sau în grup;
 • Teste de aptitudini;
 • Teste de personalitate;
 • Teste de inteligență;
 • Diferite chestionare.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/săptămână;
 • 2 ani – perioadă determinată (ca urmare a intrării titularului postului în concediu de creștere a copilului), cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

ADRA România

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate