Caută
Close this search box.

Vino la ADRA România – 3 posturi în concurs te aşteaptă!

jobUpdate FINAL: miercuri, 12 august 2015

Procesul ”Vino la ADRA România – 3 Posturi în concurs te aşteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu 1, recomandare comisie 1, probă, interviu 2, recomandare comisie 2, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Mulțumim tuturor pentru încrederea oferită și pentru că apreciați activitatea ADRA România prin cele 29 aplicații pentru posturile scoase în concurs. În perioada aceasta am întâlnit oameni deosebit de valoroși. Din păcate doar 3 posturi au fost scoase la concurs și ocupate, respectiv:

 1. Psiholog – ADRA România: Claudia Năftănăilă
 2. Asistent social – ADRA România: Paula Drăgan
 3. Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud (în colaborare cu Conferinţa Transilvania Sud): Reinhard Suciu

ADRA România

Update: marți, 23 iunie 2015

Au fost selectate și anunțate cele trei persoane pentru postul de Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud care să intre în luna iulie 2015 într-o perioadă de probă și acomodare. Conform înțelegerii comune, la finalul perioadei de probă și acomodare doar o singură persoană va fi angajată ca Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud.

Update: luni, 22 iunie 2015

Au fost finalizate interviurile pentru ultimul post (Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud).

ADRA România

Update: vineri, 19 iunie 2015

Au fost selectate și anunțate cele trei persoane pentru postul de Psiholog care să intre în luna iulie 2015 într-o perioadă de probă și acomodare. Conform înțelegerii comune, la finalul perioadei de probă și acomodare doar o singură persoană va fi angajată ca Psiholog ADRA România.

Au fost selectate și anunțate cele patru persoane pentru postul de Asistent Social care să intre în luna iulie 2015 într-o perioadă de probă și acomodare. Conform înțelegerii comune, la finalul perioadei de probă și acomodare doar o singură persoană va fi angajată ca Asistent Social ADRA România.

ADRA România

Update: joi, 18 iunie 2015

Au fost analizate aplicațiile dumneavoastră pentru ultimul post (Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud).

Luni, 22 iunie 2015, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: miercuri, 17 iunie 2015

Au fost finalizate interviurile pentru primele două posturi (Psiholog și Asistent Social).

ADRA România

Update: marți, 16 iunie 2015

Au fost analizate aplicațiile dumneavoastră pentru primele două posturi (Psiholog și Asistent Social).

Miercuri, 17 iunie 2015, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: luni, 15 iunie 2015

Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația dumneavoastră pentru posturile scoase la concurs.

În perioada următoare vor fi analizate cele 29 aplicații și vor fi chemate la interviu persoanele selectate.

ADRA România

Update: joi, 04 iunie 2015

Ca urmare a faptului că trei colegi au optat pentru concediul de creștere a copilului, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Psiholog – ADRA România
 2. Asistent social – ADRA România
 3. Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud (în colaborare cu Conferinţa Transilvania Sud)

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 15 iunie 2015, ora 16:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Experienţa în implementarea altor proiecte ADRA România constituie un avantaj!

ADRA România

 

Fişa postului:

1. Psiholog – ADRA România

RELAŢII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației

 CERINŢE:

 • Studii necesare: superioare (licență în psihologie);
 • Inscris/ Membru colegiul psihologilor;
 • Să locuiască în București sau în imprejurimi
 • Experienta profesionala generala: 3 ani; experienta profesionala specifica: 2 ani.
 • Specifice: operare PC, limba engleza (scris / vorbit), cunoasterea legislatiei in domeniul ONG-urilor.

DESCRIEREA PROFESIEI:

 • Psihologul efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane individuale și colective și aplică cunoștințele dobândite în vederea susținerii ființelor umane pentru adaptarea pe plan profesional, social, educativ etc.
 • Testează și determină caracteristicile mentale, acordă consultații, analizează influențele eredității și factorilor sociali și profesionali asupra mentalității și comportamentului indivizilor.

ATRIBUŢII

 • Consiliază în situații de criză și elaborează un plan individual de intervenție;
 • Monitorizează evoluția ulterioară a persoanelor ce au beneficiat de un plan individual de intervenție;
 • Întocmește împreună cu beneficiarul planul de intervenție individualizat cu obiective specifice;
 • Își însușeste informații din domeniile socio-umane, ca și cele natură organizatorică, în vederea unei desfășurări optime a muncii efectuate;
 • Utilizează diferite aparate și instrumente de psihodiagnostic;
 • Corectează și interpretează rezultatele probelor psiholoice;
 • Optimizează eficiența socială și veghează la stabilirea unui climat de lucru pozitiv între angajații instituției, dar și între aceștia și beneficiari;
 • Investigarea și psihodiagnosticul tuburărilor psihice și a altor condiții de patologie care au implicații în etiopatogeneza mecanismelor psihologice, în limitele competenței psihologului;
 • Face evaluarea comportamentală, cognitivă, neuropsihologică și emotională;
 • Evaluează personalitatea și mecanismele de adaptare sau defensive;
 • Evaluează aspecte psihologice specifice cuplului sau familiei;
 • Evaluează contextual familial, profesional, social (ex. calitatea vieții, funcționarea socială), economic sau cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Evaluează gradul de discernământ al persoanelor, în limitele competenței psihologului;
 • Evaluează dezvoltarea psihologică individuală;
 • Răspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice ale beneficiarilor;
 • Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic;
 • Răspunde de aplicarea și reînnoirea bateriilor de teste și a formelor de interviu realizate;
 • Răspunde de modul de realizare al consilierii psihologice;
 • Susține seminarii/cursuri de educație pentru sănătate, promovează un stil de viață sănătoasă (ex. Prin prevenție primară și secundară);
 • Este interesat de optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere (ex. coaching);
 • Stabilește planul de tratament și procedurile utilizate;
 • Are obligația de a-și însuși și respecta normele de protecția muncii și măsurile de aplicare a acestora;
 • Are obligația de a utiliza corect echipamentele tehnice.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI DIVERSE:

 • Primirea beneficiarilor în Centru (întocmirea de procese verbale la venirea/plecarea din Centru; prezentarea serviciilor Centrului beneficiarului dacă administratorul nu este disponibil (predare cameră, veselă, articole igienico-sanitare, prezentare a Regulamentului de Ordine Interioară);
 • Medierea relațiilor dintre beneficiari și între aceștia și personalul Centrului;
 • Organizarea de ședințe săptămânale administrative;
 • Organizarea unui grup săptămânal de suport;
 • Promovarea Centrului în relațiile externe și stabilirea de relații de colaborare cu instituțiile statului său cu alte organizații nonguvernamentale (prezentări publice, campanii de promovare, descoperirea de colaboratori);
 • Activități ludice și socio-educative cu copiii;
 • Intermediază legătura dintre beneficiari și mijloacele mass-media;
 • Oferă informații despre fenomenul violenței și despre poveștile beneficiarilor, necesare promovării Centrului, cu o frecvență de 2 ori/lună;
 • Organizează seminarii cu voluntarii fundației pe teme specifice profesiei;
 • Caută linii de finanțare pentru proiectele fundației;
 • Efectuează deplasări pentru proiectele Fundației.

CERINȚE PENTRU EXERCITAREA FUNCȚIEI:

CERINȚE MEDICALE:

 • Rezistență la oboseala fizică și intelectuală;
 • Acuitate vizuală normală;
 • Dezvoltare normală a limbajului;

CERINȚE PSIHICE:

 • Inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiză/sinteză, capacitate de deducție logică);
 • Ușurință în exprimarea ideilor și a sentimentelor;
 • Echilibru emoțional;
 • Asumare a responsabilităților;
 • Rezistență la frustare;
 • Empatie și receptivitate față de problemele socio-umane;
 • Rezistență la sarcini repetitive;
 • Capacitate de relaționare interumană;
 • Interes științific pentru problemele umane;
 • Spirit de observație;
 • Disponibilitate de lucru peste program și în week-end;
 • Asumare a riscurilor și grad ridicat de adaptabilitate.

UNELTE ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU:

 • Instrumente de testare tip creion-hârtie, care pot fi aplicate individual sau în grup;
 • Teste de aptitudini;
 • Teste de personalitate;
 • Teste de inteligență;
 • Diferite chestionare.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/saptamana
 • 2 ani – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării)

 

 2. Asistent social – ADRA România

RELATII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației

 CERINTE:

 • Studii necesare: superioare (licenta in Asistenta Sociala)
 • Experienta profesionala specifică: 2 ani;
 • Să locuiască în București sau în imprejurimi
 • Inscris/ Membru colegiul asistentilor sociali;
 • Cunostinte / abilitati necesare:
 • Cunostinte de legislatie de violenta in familie;
 • Cunostinte de consiliere in asistenta sociala (consiliere de informare, consiliere de criza, consiliere vocationala etc.);
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul ONG-urilor.;
 • Cunostinte medii de limba engleza;
 • Cunostiinte operare PC;
 • Motivatie pentru formare profesionala continua;
 • Adaptabilitate la locul de munca;
 • Capacitate de lucru in echipa;
 • Responsabilitate;
 • Capacitate relationala;

ATRIBUTII

 • Asistentul social raspunde direct de evaluarea situatiei sociale a fiecarui beneficiar, avand ca document de baza FISA de Evaluare Sociala / Ancheta sociala;
 • Participa alaturi de ceilalti membrii ai echipei multidisciplinare, la evaluarea complexa a beneficiarilor;
 • Participa la elaborarea Planului Individualizat de Asistenta si Servicii, privitor la integrarea socio-profesionala a beneficiarilor;
 • Identifica nevoile/ probleme sociale al beneficiarilor si realizeaza demersuri in functie de acestea;
 • Consiliaza si indruma beneficiarii, in functie de problemele aparute;
 • Impreuna cu ceilalti membrii ai echipei multidisciplinare, va urmari formarea unor comportamente pro-sociale, pro-normative la beneficiari, precum si a unei atitudini de autonomie / non-dependenta a acestora fata de serviciile sociale;
 • Asista, conciliaza si sprijina beneficiarii in vederea procurarii actelor de stare civila;
 • Se ocupa de demersurile legate de inscrierea copiilor la o unitate de invatamant (scoala, gradinita, centru de zi), precum si de transferul copiilor la o unitate scolara la alta;
 • Monitorizeaza situatia sociala a beneficiarilor aflati in etapa de monitorizare post-gazduire (contactare telefonica, intalniri individuale sau de grup la sediul asociatiei);
 • Colaboreaza cu institutiile statului locale si centrale (consiliile locale, politia, directiile de asistenta sociala si protectia copilului, serviciile de stare civila etc.), dar si cu alte institutii publice sau private (asociatii, fundatii, federatii, firme etc.);
 • Intocmeste acte prevazute de legislatia in vigoare, in domeniul protectiei victimelor violentei in familie si al protectiei copilului (adrese oficiale etc);
 • Va implementa normele legale privind protectia victimelor violentei in familie si protectia copilului;
 • Informeaza ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra aspectelor din sfera sa de activitate si propune masurile ce se impun;
 • Initiaza si propune noi directii de actiune/ proiecte noi, in sfera sa de competenta.

RESPONSABILITATI

 • Asistenul social respecta cu strictele codul deontologic al asistentilor sociali (confidentialitatea, competenta si calitatea serviciilor, responsabilitatea si respect in relatiile cu membrii echipei etc.);
 • Respecta standardele nationale si internationale in activitatea de protectie a familiei si a copilului;
 • Indeplineste alte atributii specifice solicitate de directorul executiv al organizatiei, in limitele sale de competenta;
 • Parcurge training-uri de informare si pregatire continua pentru sporirea competentelor profesionale, conform prevederilor legislative in vigoare;
 • Raspunde de corectitudinea actelor intocmite;
 • Are obligatia de a-si insusi si respecta normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • Are obligatia de a utiliza in mod corect echipamentele tehnice cu care lucreaza;
 • Are obligatia de a colabora cu angajatorul/ angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii in munca pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de munca.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/saptamana
 • 2 ani – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării)

 

3. Asistent Manager / Coordonator proiecte – Transilvania Sud (în colaborare cu Conferinţa Transilvania Sud)

RELATII:

 • Ierarhice: Se subordoneaza Directorului Executiv al organizatiei şi Responsabilului Regional ADRA Transilvania Sud.
 • De colaborare: Cu toti angajatii din toate departamentele organizatiei.

CERINTE:

 • Studii necesare: superioare
 • Să locuiască în zona Transilvania Sud
 • Experienta profesionala generala: 3 ani; experienta profesionala specifica: 2 ani.
 • Specifice: operare PC, limba engleza (scris / vorbit), cunoasterea legislatiei in domeniul ONG-urilor, managementul proiectelor.

ATRIBUTII:

Administrative

 • Mentine corespondenta cu toti colaboratorii.
 • Mentine baza de date a institutiei.
 • Coordoneaza voluntarii implicati in proiecte.

Proiecte

 • Efectueaza anchete sociale.
 • Identifica sursele de finantare.
 • Intocmeste propunerile (cerintele) de proiect.
 • Intocmeste bugetele pentru proiecte.
 • Implementeaza proiectele.
 • Raporteaza implementarea proiectelor catre finantatori.
 • Stabileste si mentine relatiile cu administratia publica si locala, precum si cu finantatorii.
 • Asigura monitorizarea activitatilor derulate in cadrul diverselor proiecte.
 • Organizeaza evenimente pentru strangerea de fonduri.
 • Creeaza planuri si strategii alaturi de Consiliul Director in vederea dezvoltarii actualelor proiecte si a altora noi.
 • incheie parteneriate si pastreaza legatura cu partenerii nostri.

RESPONSABILITATI:

 • Raspunde de corectitudinea actelor intocmite.
 • Raspunde de monitorizarea si implementarea proiectelor coordonate.
 • Demonstreaza promptitudine in informarea colegilor cu privire la sarcinile pe care le au de efectuat şi transmiterea in timp util a acestora.
 • Participa la proiectarea, elaborarea si implementarea de activitati in cadrul diverselor proiecte.
 • Dezvolta o strategie de marketing eficienta si se ocupa de implementarea acesteia.
 • Are rolul de a superviza activitatea tuturor proiectelor si raspunde de bunul mers al acestora.
 • Dezvolta parteneriate cu diverse Institutii si Asociatii.
 • Raspunde de imaginea Asociatiei in randul utilizatorilor si a partenerilor.
 • Se dezvolta permanent si analizeaza oportunitatile Asociatiei in randul grupului tinta.
 • Are obligatia de a utiliza in mod corect echipamentele tehnice cu care lucreaza.
 • Are obligatia de a colabora cu angajatorul / angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii in munca pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de munca.
 • Are obligatia de a-si insusi si respecta normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora.

COMPETENTELE POSTULUI DE MUNCA:

Competente specifice:

 • Are o minima experienta in marketing si in dezvoltarea unui plan de promovare.
 • Este un bun lider si are capacitatea de a organiza bine echipa si activitatea de lucru.
 • Instruieste oamenii si are capacitatea de a-i motiva.

Competente transversale:

 • Comunicare.
 • Coordonare echipe.
 • Managementul proiectelor.
 • Promovare si informare.
 • Accesare surse finantare.
 • Bun organizator.
 • Cunoaste mediul online.
 • Cunostinte minime de PR (Relatii Publice).

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 8 ore/zi;
 • 5 zile/saptamana
 • 2 ani – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării)

3 răspunsuri

 1. Buna ziua, sunt interesata de postul de psiholog, va rog sa-mi comunicati modalitatea in care pot aplica pentru aceasta functie. Va urez o seara linistita! Cu speranta ca vom colabora Mihaela Berindei, psiholog- psihoterapeut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate