Caută
Close this search box.

ADRA România începe înscrierile pentru proiectul ”Step-by-step în business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov”

indexAgenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania și partenerii săi: S.C. R4 Consultanță și Formare Profesională, Asociația Respiro, Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, vă invită să participați, începând din 2 martie 2015, la procesul de selecție a participanților la activitățile de consiliere, formare profesională și asistență în vederea înființării unei afaceri, organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, cu titlul Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov.

Domnul Robert Georgescu, Director Executiv ADRA România a declarat:

”Conștienți de atracția financiară deloc de neglijat pentru cei 400 de beneficiari, ne dorim ca atât informarea cât și recrutarea beneficiarilor să aibă la bază principiul egalității de șanse și principiul nondiscriminării. Ne exprimăm convingerea că, atât atingerea indicatorilor în cadrul legal de către aplicanți cât și filosofia de lucru ADRA România implementată de către cei 7 noi angajați va ajuta ca lucrul acesta să se realizeze fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă”.

De asemenea, Robert Mandache, directorul Asociației Respiro a subliniat rolul pe care acest proiect îl poate avea în viața beneficiarilor:

“Cursurile oferite, seriozitatea întregului ansamblu de activități, asigurarea unei finanțări pentru ideile de afaceri viabile sunt premise ale unei vieți de succes și echilibrate. Beneficiarii vor porni deja cu un bagaj de informații și o siguranță financiară solidă. Pe de altă parte, este nevoie de seriozitate din partea lor și de o voință extraordinară de a reuși. Noi suntem aici pentru a-i ajuta pe cei mai buni să reușească atât în afaceri dar, prin celelalte proiecte ale noastre, să-i ajutăm să obțină echilibrul și împlinirea vieții, lucru de care au la fel de multă nevoie”.

Participanții vor înainta dosarul de înscriere uneia dintre cele două organizaţii responsibile cu selecţia grupului ţintă (GT), respectiv:

 • Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania, la sediul din București, Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, Tel: 021 / 25 25 117,  Expert Implementare – Valentina Cozorici, începând cu data de 02.03.2015, în fiecare zi de: Luni şi Marţi între orele 12.00 – 16.00, Miercuri, Joi şi Vineri între orele 09.00 – 12.00
 • Asociaţia Respiro, la sediul din București , str. Negustori nr. 15, sector 2, Tel: 021 / 314 45 50, Expert Implementare – Ovidiu-Cătălin Pascu, începând cu data de 02.03.2015, în fiecare zi de: Luni, Marţi şi Vineri între orele 08.00 – 12.00, Miercuri şi Joi între orele 12.00 – 16.00.

La Craiova:

 • Centrul de Asistență pentru Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania și Asociaţia Respiro din Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, Nr.18, 200381 Craiova, Județul Dolj, România, astfel: marți, 10 martie 2015, între orele 13 – 16; luni, 16 martie 2015, între orele 09 – 16; luni și marți, 23 și 24 martie 2015, între orele 09 – 16.

Documentele de înscriere vor fi completate doar în prezența experților de implementare.

Întregul dosar se înaintează unuia dintre experții de implementare ai organizațiilor menționate anterior, la adresele precizate, începând cu data de 02.03.2015 de Luni până Vineri între orele 09:00 – 16:00.

Înscrierea participanților se va face în ordinea depunerii și acceptării dosarelor de candidatură până la completarea celor 400 de locuri disponibile!

ADRA România

 

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor

Domeniul major de intervenție 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale

Titlul proiectului: Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

Contract: POSDRU/176/3.1/S/150524

 

A.  INFORMAȚII GENERALE

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

Obiectivele operaţionale ale proiectului

OS1 – dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 400 de persoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru inițierea afacerilor, formare profesională, activiăți de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu.

OS2 – dezvoltarea și consolidarea noilor domenii de ocupare și antreprenoriat (mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea a 40 de firme care vor activa în aceste domenii.

OS3 – crearea a 40 de firme și a minim 80 de locuri de muncă (ce vor fi menținute cel puțin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urma unui concurs de idei de afaceri.

OS4 – dezvoltarea și consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane ce vor iniția câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din Portugalia și prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferințelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea și distribuirea catalogului de prezentare a firmelor nou înființate și prin metode de promovare online.

OS5 – dezvoltarea activității Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea București-Ilfov și înființarea și dezvoltarea a doua noi Centre de Sprijin pentru Inițierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celalalt în regiunea Bucuresti – Ilfov, prin consultanță specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT)

Activitățile proiectului sunt următoarele:

A1.   Managementul proiectului

A2.   Informarea și publicitatea proiectului

A3.1. Selecția și consilierea grupului țintă

A3.2. Sprijin, asistență și post-asistență în sprijinul ințierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu

A4.1. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

A4.2. Evaluarea participanților la programul de formare în domeniul antreprenoriatului

A5.1. Organizarea și desfășurarea concursului de idei de afaceri

A5.2. Acordarea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de minimis

A6.    Activități inovatoare interregionale și transnaționale

Descrierea principalelor activități care se adresează Grupului Țintă

Informaţii privind activitatea de consiliere

În cadrul activității de consiliere se acordă sprijin pentru inițierea unei afaceri, activități de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu. Activitatea de consiliere se adresează celor 400 de persoane înscrise în GT și va avea ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial. Vor fi organizate ședințe de consiliere pentru grupe de 8-12 pers. în ambele regiuni de implementare.

Activitatea de consiliere va fi susținută și de cele 2 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor (un centru în regiunea București Ilfov și unul în regiunea Sud-Vest Oltenia). Centrele vor funcționa din luna 1 până în luna 10 a proiectului și vor oferi sprijin pentru inițierea afacerilor întregului GT și asistență celor 40 de antreprenori selectați.

Informaţii privind activitatea de formare profesională

Programul de formare (Competențe Antreprenoriale) are ca scop să dezvolte competențele antreprenoriale ale 400 de persoane din GT (minim 200 de femei) și are ca tematică:

 • identificarea sectorului de piață
 • cadrul legislativ
 • planul de afaceri
 • resurse
 • management și gestiune
 • Marketing

Cursurile ”Competențe antreprenoriale” se vor desfășura pe o perioadă de 6-10 zile în perioada martie – mai 2015. Se vor organiza minim 16 serii de curs în cele două regiuni.

Informaţii privind activitatea de asistenţă antreprenorială

Competiția de idei de afaceri va fi deschisă publicului larg, nu doar persoanelor din GT care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului din cadrul proiectului.

Domeniile de ocupare și antreprenoriat prioritare sunt: mediu, cultură, societate informațională, servicii personale/individualizate etc.

Vor fi selectate 40 de idei de afaceri, reprezentând cel puțin 2 idei de afaceri pentru fiecare dintre jud. Ilfov, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Olt și municipiul București.

Minim 50% din ideile de afaceri selectate vor fi dezvoltate de persoane din GT 18-25 de ani înmatriculați în învățământul superior.

Fiecare idee de afaceri va fi premiată cu 110.000 lei, constituind ajutor de minimis acordat, începând de la înființarea firmei până la sfârșitul proiectului.

Câștigătorii vor fi sprijiniți prin acțiuni concrete de asistență și post-asistență.

Domenii de activitate în care este recomandată deschiderea afacerilor:

 • turism și ecoturism
 • textile și pielărie
 • lemn și mobilă
 • industrii creative: advertinsing, arhitectură, arte și piața de artă, meștesuguri hand made, design, modă, film, video și fotografie, software și computers games, muzică, arte vizuale și performing, publishing, televiziune și radio
 • industria auto și componente
 • tehnologia informațiilor și comunicațiilor
 • sănătate și produse farmaceutice
 • energie și management de mediu
 • bioeconomie (agricultură, silvicultură)
 • procesarea alimentelor și a băuturilor

Concursul de idei de afaceri se va desfășura pe baza unei metodologii dezvoltate în cadrul proiectului iar ideile de afaceri vor fi selectate de către o comisie de selecție, pe baza unor criterii stabilite în cadrul metodologiei, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu.

Concursul de idei de afaceri se va desfășura în luna mai 2015.

Informaţii privind acordarea subvenţiei pentru înfiinţarea unei afaceri

Acordarea, monitorizarea și raportarea ajutoarelor de minimis se va realiza conform legislației în vigoare privind ajutoarele de minimis.

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis va fi elaborată și comunicată tuturor persoanelor interesate.

 

1. CONDIŢII DE PARTICIPARE / ÎNSCRIERE :

B.1. Condiţii de participare:

 • Participanţii la selecţie trebuie să aparţină categoriei de tineri 18-25 de ani înmatriculaţi în învăţământul superior sau persoane peste 18 ani interesate de înfiinţarea unei afaceri;
 • Participanţii la selecţie nu trebuie să mai fi participat în ultimii 3 ani la alte activităţi similare celor din cadrul proiectului, respectiv consiliere şi orientare profesională în vederea înfiinţării unei afaceri, formare în specializarea Competenţe antreprenoriale şi asistenţă ori consultanţă antreprenorială;

Selecţia se face pe baza unui dosar de candidatură care cuprinde:

 • GT 1: Pentru persoane aparținând grupului țintă „tineri cu vârsta 18-25 de ani înscrişi în învăţământul superior” – GT1 are prioritate în proiect
 1. Formularul de înregistrare a grupului țintă (Anexa 1)
 2. Declaraţie de consimţământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2),
 3. Declarație de evitarea dublei finanțări (Anexa 3)
 4. Chestionar inițial de identificare a nevoilor (Anexa 4)
 5. Declarație apartenență la grupul țintă (Anexa 5)
 6. Copie carte de identitate
 7. Copie certificat de naştere
 8. Copie certificat căsătorie (după caz)
 9. Adeverinţă de atestare a calităţii de persoană înscrisă în învăţământul superior – original
 • GT 2: Pentru persoane aparținând grupului țintă persoane peste 18 ani care doresc să iniţieze o activitate independentă” – GT2 înscrişi vor fi trecuţi pe o listă de aşteptare
 1. Formularul de înregistrare a grupului țintă (Anexa 1)
 2. Declaraţie de consimţământ privind acordul utilizării datelor cu caracter personal(Anexa 2),
 3. Declarație de evitarea dublei finanțări (Anexa 3)
 4. Chestionar inițial de identificare a nevoilor (Anexa 4)
 5. Declarație apartenență la grupul țintă (Anexa 5)
 6. Copie carte de identitate
 7. Copie certificat de naştere
 8. Copie certificat căsătorie (după caz)
 9. Diplomă de studii (ultima diplomă obţinută)

B.2. Înscriere participanți

Documentele prezentate la punctele 1-5 (Anexele 1-5) sunt disponibile în formă tipărită la experţii de implementare din cadrul organizaţiilor responsibile cu selecţia grupului ţintă, respectiv:

 • Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania, la sediul din București, Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, Tel: 021 / 25 25 117,  Expert Implementare – Valentina Cozorici, începând cu data de 02.03.2015, în fiecare zi de: Luni şi Marţi între orele 12.00 – 16.00, Miercuri, Joi şi Vineri între orele 09.00 – 12.00
 • Asociaţia Respiro, la sediul din București , str. Negustori nr. 15, sector 2, Tel: 021 / 314 45 50, Expert Implementare – Ovidiu-Cătălin Pascu, începând cu data de 02.03.2015, în fiecare zi de: Luni, Marţi şi Vineri între orele 08.00 – 12.00, Miercuri şi Joi între orele 12.00 – 16.00.

La Craiova:

 • Centrul de Asistență pentru Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania și Asociaţia Respiro din Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, Nr.18, 200381 Craiova, Județul Dolj, România, astfel: marți, 10 martie 2015, între orele 13 – 16; luni, 16 martie 2015, între orele 09 – 16; luni și marți, 23 și 24 martie 2015, între orele 09 – 16.

DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE (Anexele 1-5) VOR FI COMPLETATE DOAR ÎN PREZENȚA EXPERȚILOR DE IMPLEMENTARE !!

Întregul dosar se înaintează unuia dintre experţii de implementare ai organizaţiilor menţionate anterior, la adresele precizate, începând cu data de 02.03.2015 de Luni până Vineri între orele 09.00- 16.00.

Inscrierea participanților se va face în ordinea depunerii și acceptării dosarelor de candidatură până la completarea celor 400 de locuri disponibile!

11 răspunsuri

  1. Documentele prezentate la punctele 1-5 (Anexele 1-5) sunt disponibile în formă tipărită la experţii de implementare din cadrul organizaţiilor responsibile cu selecţia grupului ţintă, respectiv:

   Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania, la sediul din București, Bd. Pache Protopopescu nr.85, sector 2, Tel: 021 / 25 25 117, Expert Implementare – Valentina Cozorici
   Asociaţia Respiro, la sediul din București , str. Negustori nr. 15, sector 2, Tel: 021 / 314 45 50, Expert Implementare – Ovidiu-Catalin Pascu

   DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE (Anexele 1-5) VOR FI COMPLETATE DOAR ÎN PREZENȚA EXPERȚILOR DE IMPLEMENTARE !!

 1. Este acelasi curs de pe cadi.ro, implementat de Facultatea Romano-Americana? Daca am mai urmat un curs pe antreprenoriat, tot pe fonduri europene, mai avem dreptul la acesta? Se obtine subventie pentru participare?

  1. Poate obtine @dana subventie?

   Este trecut mai sus : ” Participanţii la selecţie nu trebuie să mai fi participat în ultimii 3 ani la alte activităţi similare celor din cadrul proiectului, respectiv consiliere şi orientare profesională în vederea înfiinţării unei afaceri, formare în specializarea Competenţe antreprenoriale şi asistenţă ori consultanţă antreprenorială”

   @dana cand ai urmat cursul de antreprenoriat?

 2. Nu am urmat vreun curs de antreprenoriat, insa m-am inscris la cursul de pe cadi.ro care se va desfsura in aprilie anul curent. Cat este subventia la acest curs. Estte acelasi cu cel la care m am inscris eu? Va multumesc!

 3. Pana pe ce data au loc inscrierile? Daca pe durata verii plecat cu Work & Travel in SUA pot participa la aceste proiect?

 4. As dori sa aflu informatii in legatura cu costurile pentru acest proiect. Daca exista o taxa si pana la ce data se pot face inscrierile si se tine acest proiect

 5. Buna ziua! Daca sunt inscris la un curs pt cultura plantelor in cadrul unui proiect APIA este vre.o problema

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate