Caută
Close this search box.

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Titlul proiectului: Activități integrate pentru comunitatea urbană marginalizată BABADAG „AI CUM”
Contract nr.: POCU/138/4/1/115022

Asociația ”Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România”, în calitate de Partener în cadrul proiectului „Activități integrate pentru comunitatea urbană marginalizată BABADAG „AI CUM”, solicită ofertanților interesați care au ca obiect de activitate servicii de catering să încarce în SICAP oferta financiară pentru servicii de catering, conform specificațiilor tehnice anexate.

Termenul de primire a ofertelor în SICAP este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț.

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate