Conferința de lansare a proiectului ADRA ”Up to start”

Joi, 15 Februarie 2018, la Primăria Medgidia, s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ”Up to start” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv specific 3.7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479.

La eveniment au participat din partea Primăriei din Primăriei Medgidia – Bogdan Moșescu – Administrator Public și reprezentanți de la fiecare organizație parteneră a proiectului: de la ADRA România: Robert Georgescu – Director, Gabriel Ișvan – Responsabil zona Muntenia și Dobrogea, Ovidiu Burbulea – Responsabil zona Moldova și Bucovina, Valentina Sturzu Cozorici – Manager Proiect; de la Fundația Zamolxes – Manuela Constantin; de la Asociația Dominou și de la Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM – Lucian Goagă.

Obiectivul general al proiectului ”Up to start” constă în creșterea ocupării prin sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri în Regiunea de Sud-Est.

Grupul țintă va fi format din 300 de persoane fizice (șomeri și persoane inactive/angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, exclusiv tineri NEETs), care doresc să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană, în condițiile unui acces egal pentru femei și bărbați.

Dintre criteriile de eligibilitate ale persoanelor din grupul țintă menționăm:

– să fie persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă non agricolă în zona urbană a regiunii de Sud Est;

– să aibă domiciliul/reședința în regiunea de Sud Est, în mediul urban sau rural;

– să fie studenți, masteranzi, doctoranzi, șomeri, angajați sau întreprinzători;

– să nu facă parte din categoria tinerilor cu vârsta între 16 și 24 ani care nu învață și nu lucrează.

Din fiecare județ vor fi selectate un număr de 50 de persoane, însumând un total de 300 de participanți, după cum urmează:

 • județul Brăila – 50 persoane
 • județul Buzău – 50 persoane
 • județul Constanța – 50 persoane
 • județul Galați – 50 persoane
 • județul Tulcea – 50 persoane
 • județul Vrancea – 50 persoane

Documentele următoare constituie candidatura la grupul țintă:

 • Copii după diplomele de studiu/adeverință;
 • Copii după cursurile și specializările realizate;
 • CV în format Europass în limba română;
 • Copii care să ateste experiența în muncă (carte de muncă, adeverință de muncă, contract de muncă, contract de voluntariat);
 • Scrisoare de motivație;
 • Formulare pentru înregistrarea grupului țintă, prelucrarea datelor personale, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și angajamentul de a urma programul de formare.

Departajarea participanților se va realiza pe considerentele:

 • studii în domeniul în care se urmărește deschiderea afacerii – maxim 10 puncte (3 pct – studii medii, 7 pct – studii superioare în derulare, 10 pct – studii superioare absolvite);
 • cursuri/specializări – maxim 10 puncte (3 pct – 1 curs, 7 pct – 2 cursuri, 10 pct – 3 sau mai multe cursuri);
 • experiența profesională sau voluntariat – maxim 20 puncte (10 pct – maxim 3 ani de experiență, 15 pct – 3-7 ani de experiență, 20 pct – peste 7 ani de experiență);
 • motivația deschiderii unei afaceri evaluată prin intermediul unei scrisori de intenție în care se vor menționa ideea de afacere, disponibilitatea și dorința de deschidere a acesteia – maxim 40 puncte (fezabilitatea ideii 0-10 pct, claritatea expunerii 0-10 pct, identificarea necesităților pentru deschiderea afacerii 0-10 pct, argumentarea dorinței de deschidere a afacerii și timpul consacrat acesteia 0-10 pct).

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

ADRA România

Răspunde

Privacy Policy Settings