Caută
Close this search box.

Comunicare Conferința de lansare ”Up to start”

16.02.2018

Conferința de lansare a proiectului ADRA ”Up to start”

Joi, 15 Februarie 2018, la Primăria Medgidia, s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ”Up to start” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv specific 3.7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479.

Proiectul ”Up to start” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Operaţiunea 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, între 15.01.2018 – 15.01.2021, într-un parteneriat format din Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (în calitate de Beneficiar), împreună cu Fundaţia Zamolxes, Asociaţia DOMINOU și Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

La eveniment au participat din partea Primăriei din Primăriei Medgidia – Bogdan Moșescu – Administrator Public și reprezentanți de la fiecare organizație parteneră a proiectului: de la ADRA România: Robert Georgescu – Director, Gabriel Ișvan – Responsabil zona Muntenia și Dobrogea, Ovidiu Burbulea – Responsabil zona Moldova și Bucovina, Valentina Sturzu Cozorici – Manager Proiect; de la Fundația Zamolxes – Manuela Constantin; de la Asociația Dominou și de la Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM – Lucian Goagă.

Obiectivul general al proiectului „Up to start”, cu o valoare totală a Contractului de Finanţare de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, respectiv judeţele: Constanţa, Tulcea, Buzău, Brăila, Vrancea și Galaţi. Fiecare intreprindere din cele 37 va fi finanţată cu o subvenţie nerambursabilă în valoare maximă de 30.000 EURO.

Grupul țintă va fi format din 300 de persoane fizice (șomeri și persoane inactive/angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, exclusiv tineri NEETs), care doresc să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană, în condițiile unui acces egal pentru femei și bărbați.

Dintre criteriile de eligibilitate ale persoanelor din grupul țintă menționăm:

– să fie persoane cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă non agricolă în zona urbană a regiunii de Sud Est;

– să aibă domiciliul/reședința în regiunea de Sud Est, în mediul urban sau rural;

– să fie studenți, masteranzi, doctoranzi, șomeri, angajați sau întreprinzători;

– să nu facă parte din categoria tinerilor cu vârsta între 16 și 24 ani care nu învață și nu lucrează.

Din fiecare județ vor fi selectate un număr de 50 de persoane, însumând un total de 300 de participanți, după cum urmează:

 • județul Brăila – 50 persoane
 • județul Buzău – 50 persoane
 • județul Constanța – 50 persoane
 • județul Galați – 50 persoane
 • județul Tulcea – 50 persoane
 • județul Vrancea – 50 persoane

Documentele următoare constituie candidatura la grupul țintă:

 • Copii după diplomele de studiu/adeverință;
 • Copii după cursurile și specializările realizate;
 • CV în format Europass în limba română;
 • Copii care să ateste experiența în muncă (carte de muncă, adeverință de muncă, contract de muncă, contract de voluntariat);
 • Scrisoare de motivație;
 • Formulare pentru înregistrarea grupului țintă, prelucrarea datelor personale, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și angajamentul de a urma programul de formare.

Departajarea participanților se va realiza pe considerentele:

 • studii în domeniul în care se urmărește deschiderea afacerii – maxim 10 puncte (3 pct – studii medii, 7 pct – studii superioare în derulare, 10 pct – studii superioare absolvite);
 • cursuri/specializări – maxim 10 puncte (3 pct – 1 curs, 7 pct – 2 cursuri, 10 pct – 3 sau mai multe cursuri);
 • experiența profesională sau voluntariat – maxim 20 puncte (10 pct – maxim 3 ani de experiență, 15 pct – 3-7 ani de experiență, 20 pct – peste 7 ani de experiență);
 • motivația deschiderii unei afaceri evaluată prin intermediul unei scrisori de intenție în care se vor menționa ideea de afacere, disponibilitatea și dorința de deschidere a acesteia – maxim 40 puncte (fezabilitatea ideii 0-10 pct, claritatea expunerii 0-10 pct, identificarea necesităților pentru deschiderea afacerii 0-10 pct, argumentarea dorinței de deschidere a afacerii și timpul consacrat acesteia 0-10 pct).

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare;

Dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înfiinţării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;

Formarea abilitaţilor necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înfiinţării și funcţionării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est;

Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;

Susţinerea funcţionării celor 37 de afaceri înfiinţate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanţării.

Printre rezultate amintim desfășurarea unei campanii de promovare privind oportunităţile antreprenoriale din Regiunea Sud-Est, susţinerea unui program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale pentru 300 de persoane, derularea unui program de mentorat pentru cele 37 de firme nou înfiinţate, crearea a 74 de noi locuri de muncă și dezvoltarea unui Centru Online de Afaceri.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cei interesaţi de detalii se pot adresa organizaţiei ADRA România, folosind datele de contact: office@adra.ro, 0212525117.

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate