Caută
Close this search box.

VINO la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!

Update FINAL: Vineri, 20.11.2020

Procesul ”Vino la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, aprobare OIR POSDRU, hotărâre Consiliu Director ADRA România, angajare.

Mulțumim tuturor pentru încrederea oferită și pentru faptul că apreciați activitatea ADRA România prin aplicațiile pentru posturile scoase în concurs. În perioada aceasta am întâlnit oameni deosebit de valoroși. Din păcate doar 2 posturi au fost scoase la concurs și ocupate, respectiv:

 1. Expert politici organizaționale și regionale – proiect START LA ANTREPRENORIAT: Dorin Jula;
 2. Expert politici organizaționale și regionale – proiect UP TO START: Marius Jula.

ADRA România

Update: Luni, 13.08.2020

Procesul ”Vino la ADRA – 2 posturi în concurs te așteaptă!” cuprinde următoarele etape: analiză, selecție, interviu, recomandare comisie după interviu, hotărâre Consiliu Director ADRA România, aprobare OIR POSDRU, angajare.

Din cele 2 posturi scoase la concurs, momentan doar 1 post a fost ocupat, respectiv:

 1. Expert politici organizaționale și regionale – proiect START LA ANTREPRENORIAT: Dorin Jula;
 2. Expert politici organizaționale și regionale – proiect UP TO START: în lucru / așteptare;

În perioada următoare, conform procedurii, este în lucru procesul pentru ocuparea celui de-al doilea post vacant scos în concurs (Expert politici organizaționale și regionale – proiect UP TO START).

ADRA România

Update: Marți, 28.07.2020

Au fost analizate aplicațiile depuse pentru posturile scoase în concurs.

Începând cu ziua de miercuri, 29.07.2020, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Luni, 27.07.2020

S-a încheiat termenul de depunere a aplicațiilor. Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația dumneavoastră pentru posturile scoase la concurs.

În perioada următoare vor fi analizate aplicațiile și vor fi chemate la interviu persoanele selectate care vor primi telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

Update: Marți, 21.07.2020

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectelor START LA ANTREPRENORIAT și UP TO START, ADRA România scoate la concurs 2 posturi în vederea angajării:

 1. Expert politici organizaționale și regionale – proiect START LA ANTREPRENORIAT;
 2. Expert politici organizaționale și regionale – proiect UP TO START.

Descrierea posturilor:

Cod COR: 263207 cercetător de dezvoltare comunitară

Atribuții:

 • Identifică politicile din domeniul antreprenoriatului la nivel local și regional;
 • Realizează cercetări calitative cu privire la politicile și stimulentele existente în alte state în sfera antreprenoriatului;
 • Creează metodologii de cercetare, inclusiv instrumente aferente;
 • Elaborează raportul de cercetare specific;
 • Realizează o propunere de politică publică;
 • Analizează politicile organizaționale din cadrul parteneriatului;
 • Realizează o propunere de politică organizațională;
 • Prezintă în cadrul întâlnirilor de echipă sau publice, rezultatele cercetărilor intreprinse.

Educație solicitată: studii superioare – 3 ani.

Experiență solicitată: realizarea de cercetări – 5.1 ani.

Competențe solicitate: competente de cercetare, competente de relaționare.

Pentru postul aferent proiectului START LA ANTREPRENORIAT, perioada de implementare este de 6 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu o normă de timp de 84 ore/lună, iar pentru postul aferent proiectului UP TO START, perioada de implementare este de 6 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 84 ore/lună.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție, cu menționarea proiectului pentru care se aplică, se trimit la adresa de e-mail office@adra.ro, până luni, 27.07.2020, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Proiectul START LA ANTREPRENORIAT – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate