Caută
Close this search box.

Politica de Confidențialitate

INTRODUCERE

Prezenta politică de confidențialitate vă oferă detaliile privind colectarea și procesarea datelor personale prin utilizarea site-ului nostru https://adra.ro/ , inclusiv orice informații pe care le puteți oferi prin site-ul nostru.

Prin furnizarea datelor dvs. către noi, ne garantați că aveți peste 16 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm sa fim contactați de către părinți.

ADRA România este operator de date cu caracter personal și este responsabilă pentru datele dvs. cu caracter personal (denumiți în prezenta notă de confidențialitate “noi”, “pe noi” sau “al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”).

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Denumirea completă : Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România
Adresa de e-mail: office (@) adra.ro
Adresă poștală: B-dul Pache Protopopescu No. 85, Sector 2 București, România, Cod 021401.
Operator de date cu caracter personal
Dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect cum colectăm și folosim datele dvs., aveți dreptul de a face reclamație la ANSPDCP, autoritatea de supraveghere din România pentru aspecte privind protecția datelor ( www.dataprotection.ro ). Vă vom fi recunoscători dacă ne veți contacta pe noi mai întâi în cazul în care aveți o reclamație pentru a încerca să o rezolvăm pentru dvs.

Colectarea și folosirea datelor tale pe acest site

Introducere

Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, așa că o să-ți explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.

E important de spus la ce ne referim când folosim expresia DATE PERSONALE – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici Numele, orice Număr de Identificare, orice informații despre Localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor tale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să ne poți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima ta interacțiune cu acest site.

  • Protecția datelor tale

Scopul nostru, în ce privește social media, este unul educațional, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin urmare, îți promitem că siguranța datelor tale este o prioritate pentru noi și că folosim aceste date pentru unicul scop de a-ți oferi o experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile (Facebook și Google).

  • Partajarea datelor personale

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele tale către terțe părți. Oferim servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Singurele entități care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt agențiile sau furnizorii cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, fără de care nu ne-am putea desfășura activitatea și, în cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, instituțiile publice care aplică legea în România.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

 

CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Putem procesa anumite tipuri de date personale despre dvs. astfel:

– Datele tehnice pot include datele cu care va conectați, adresele de protocol internet, tipul și versiunea de browser, tipuri și versiuni de browser plug-in, setarea fusului orar și locație, sistem de operare și platformă și alte tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site.

– Datele de utilizare pot include informații cum să folosiți pagina noastră web.

Date sensibile

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.

 

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

– Tehnologii sau interacțiuni automate: Pe măsură ce folosiți site-ul nostru, putem să colectăm automat date tehnice despre echipamentele dvs., acțiunile de navigare și modelele de utilizare. Colectăm aceste date prin utilizarea de fișiere cookie, server logs și tehnologii similare. Putem de asemenea să primim date tehnice despre dvs. dacă vizitați alte pagini web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să citiți politica noastră privind fișierele cookie la https://adra.ro/important/politica-privind-cookies.html pentru informații suplimentare.

– Surse terțe sau disponibile public: Putem primi date cu caracter personal despre dvs. din diverse surse terțe și/sau publice astfel cum sunt stabilite mai jos:

1. Furnizori de analitică tip GoogleFacebook, din afara UE;

2. Date de identitate sau de contact din surse disponibile public cum sunt Registrul Comerțului cu sediul în UE.

ADRA România, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor), și anume:

1. Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

3. Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționale.

5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, va puteți adresa Ionescu & Asociații la adresa de email: office (@) adra.ro.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

ADRA România nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați și persoanelor împuternicite (hosting, contabilitate), cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele ADRA România sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului https://www.adra.ro, ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a ADRA România, a colaboratorilor sau a persoanelor împuternicite.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului adra.ro sunt reținute pe o perioada cuprinsă între 1 și 3 ani, utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de retenție.

 

INFORMAȚII PRIVIND AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagină de internet: www.dataprotection.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate