Caută
Close this search box.

VINO LA ADRA – 11 posturi în concurs te așteaptă!

Update FINAL: vineri, 05.04.2019

Procesul ”Vino la ADRA – 11 posturi în concurs te așteaptă!” a cuprins următoarele etape: analiză, selecție, interviu 1, recomandare comisie după interviu, interviu 2, hotărâre Consiliu Director ADRA România, aprobare OIR POSDRU, angajare.

Mulțumim tuturor pentru încrederea oferită și pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicațiile pentru posturile scoase în concurs. În perioada aceasta am întâlnit oameni deosebit de valoroși. Din păcate doar 11 posturi au fost scoase la concurs și ocupate, respectiv:

 1. Asistent social (1 post) – proiectul ACCES: Gabriela Istrate
 2. Expert management (1 post) – proiectul UP TO START: Cristian – Nicolae Belei
 3. Expert TIC (1 post) – proiectul UP TO START: David Natanael Buga
 4. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) – proiectul UP TO START: Manuela Constantin
 5. Expert marketing și vânzări (1 post) – proiectul UP TO START: Cosmin Crăcană – Iosub
 6. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) – proiectul UP TO START: Marița Ionescu
 7. Expert management (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT: Daniel Mogoșanu
 8. Expert TIC (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT: Nicolae Marius Jula
 9. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT: Manuela Constantin
 10. Expert marketing și vânzări (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT: Fănică Coșman
 11. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT: Marița Ionescu

ADRA România

 

Update: joi, 28.02.2019

Au fost finalizate interviurile pentru posturile scoase în concurs.

ADRA România

 

Update: Miercuri, 20.02.2019

Au fost analizate aplicațiile depuse pentru postul scos în concurs.

Vineri, 22 februarie 2019, conform orarului stabilit de acord comun cu aplicanții, sunt așteptate la interviu persoanele selectate care au primit telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

 

Update: Luni, 18.02.2019

S-a încheiat termenul de depunere a aplicațiilor. Vă mulțumim tuturor pentru că apreciați activitatea ADRA România prin aplicația dumneavoastră pentru postul scos la concurs.

În perioada următoare vor fi analizate aplicațiile și vor fi chemate la interviu persoanele selectate care vor primi telefon și invitație pe E-mail.

ADRA România

 

Update: Luni, 04.02.2019

În urma evaluării, s-a luat decizia ca perioada de aplicare pentru posturile scoase în concurs să fie prelungită pentru ca aplicanții să poată avea acces permanent la criteriile de selecție pentru posturile scoase la concurs.

Astfel, termenul de depunere a CV-urilor pentru posturile vacante se prelungește până luni, 18.02.2019, ora 12:00. Celelalte informații rămân neschimbate.

În urma procesului de recrutare, persoanele selectate să participe la interviul de angajare vor fi anunțate telefonic.

ADRA România

 

Update: Miercuri, 16.01.2019

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectelor Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale– ACCES, UP TO START și START LA ANTREPRENORIAT, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Asistent social (1 post) proiectul ACCES;
 2. Expert management (1 post) – proiectul UP TO START;
 3. Expert TIC (1 post) – proiectul UP TO START;
 4. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) – proiectul UP TO START;
 5. Expert marketing și vânzări (1 post) proiectul UP TO START;
 6. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) proiectul UP TO START;
 7. Expert management (1 post) proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 8. Expert TIC (1 post) proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 9. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 10. Expert marketing și vânzări (1 post) proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 11. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) proiectul START LA ANTREPRENORIAT.

 

1. Asistent social

Cerințe: studii superioare, membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali, experiență specifică 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Identifică nevoile / probleme sociale al beneficiarilor și realizează demersuri în funcție de acestea;
 • Consiliază și îndrumă beneficiarii, în funcție de problemele apărute;
 • Face parte din echipa mobilă realizând deplasări pe teren;
 • Participă alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la evaluarea complexă a beneficiarilor.

Pentru postul de ”asistent social”, din prezentul anunț, perioada de implementare este de 19 luni, în localitatea Podari, județul Dolj, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

2 și 7. Expert management

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul managementului, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de management.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în management al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

3 și 8. Expert TIC

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul TIC, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de TIC

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în TIC al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

4 și 9. Expert accesare fonduri și dezvoltare

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul accesării fondurilor nerambursabile și dezvoltare, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de accesare fonduri și dezvoltare.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în accesare de fonduri și dezvoltare al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

5 și 10. Expert marketing și vânzări

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul marketingului și vânzărilor, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de marketing și vânzări.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în marketing și vânzări al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

6 și 11. Expert contabilitate și fiscalitate

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul contabilității și fiscalității, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de management și fiscalitate.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în contabilitate și fiscalitate,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

Pentru posturile aferente proiectului UP TO START perioada de implementare este de 5 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână, iar pentru posturile aferente proiectului START LA ANTREPRENORIAT perioada de implementare este de 5 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție, cu menționarea proiectului pentru care se aplică, se trimit la adresa de e-mail info@adra.ro, până luni, 04 Februarie 2019, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Proiectul ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale) – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.2: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziunea socială prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/2-101868 – se desfășoară în perioada 18.08.2017 – 16.08.2020, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Podari, Județul Dolj (Beneficiar al proiectului), Școala Gimnazială PodariAsociația DOMINOU și Asociația TREND.

Proiectul START LA ANTREPRENORIAT – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România(Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate