Caută
Close this search box.

Bilanț de an 2019 pentru ADRA România

Duminică, 03 mai 2020, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Agenției Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România, în vederea evaluării activității organizației pentru anul precedent, a aprobării bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil la 31 Decembrie 2019.

În cadrul întâlnirii, s-au validat deciziile Consiliului Director, bilanțul contabil 2019, raportul administratorului, proiectele, ghidul și intervenția umanitară COVID-19 și procedurile de raportare tehnică, procedura de voluntariat și cheltuielile forfetare de tip ”overhead” pentru anul 2020. În urma analizei, ADRA România și-a îndeplinit obiectivele propuse pentru anul 2019, implementând cu succes, pe parcursul anului, 23 proiecte din portofoliul asociației, dintre care 3 în afara țării: două în Africa (”Sprijină un copil în Africa” și ”Smile Africa” în cadrul proiectului ”Speranță pentru imigranți”) și unul în Ucraina (”Speranță pentru Ucraina”) pentru un număr de 15.150 beneficiari.

După cum este menționat și în numele organizației, ordinea priorităților de asistare este: dezvoltarea, refacerea și ajutorul. Pe parcursul anului 2019, ADRA România a avut în prim plan dezvoltarea economică. Din cheltuielile realizate pe proiecte, majoritatea au avut ca destinație proiectele din sectorul dezvoltării economice, urmat, în ordinea sumelor cheltuite, de asistarea persoanelor defavorizate, educație de bază și sanătate primară, lupta împotriva violenței în familie și asistarea victimelor dezastrelor naturale.

Aria de implementare a proiectelor a avut în vedere ”Declarația de Acțiune” a organizației: ”ADRA are în atenţie omul aflat în dificultate, răspunzând nevoilor sale fundamentale. Din acest motiv, cele cinci portofolii de interes ADRA confirmă prezenţa membrilor ei acolo unde este semnalată o nevoie. Astfel, activităţile specifice se adresează următoarelor domenii esenţiale: dezvoltare economică, educație de bază și sănătate primară, lupta împotriva violenței în familie, asistarea victimelor dezastrelor naturale și asistarea categoriilor sociale defavorizate.”

Pe parcursul zilei, au fost evidențiate finalitatea procesului de Licențiere și Acreditare pentru ADRA România din partea ADRA International pentru următorii 5 ani, intervenția umanitară în situație de urgență în contextul COVID-19 prin cele 2 proiecte înființate (”Sprijin umanitar COVID-19” și ”Răspuns Inițial COVID-19 pentru alimente și igienă”) și proiectul nou ce urmează să fie implementat în Namibia, Africa, respectiv: ”Școala copiilor de ciocolată”.

Dintre cele 4 proiecte finanțate prin fonduri europene, 2 proiecte sunt pentru sprijinirea antreprenoriatului, iar 2 proiecte pentru asistarea categoriilor sociale defavorizate și incluziune socială. În cadrul proiectelor ”Start la antreprenoriat” și ”Up to start” au fost create 74 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunile de dezvoltare Sud-Vest și Sud-Est ale României (fiecare plan de afaceri fiind finanțat cu o subvenție nerambursabilă în valoare maximă de 30.000 EURO) și crearea a 178 locuri de muncă.

”În Adunarea Generală prezentă am înțeles încă o dată faptul că ADRA România este o organizație umanitară de talie mondială, iar lucrul acesta este lesne arătat, atât de evidențele financiare și de rezultatele proiectelor implementate în anul 2019, cât și de recunoașterile din ultimul timp de care se bucură la nivel național și internațional. Creșterea istorică cu 421,57% a veniturilor în anul 2019 (12.312.907,41 lei) față de anul 2018 (2.920.707,71 lei) este în corelație cu creșterea cu 445,25% a cheltuielilor în anul 2019 (11.920.736,59 lei) față de anul 2018 (2.677.272,65 lei), lucrul acesta descoperind valorificarea foarte bună a resurselor umane, materiale și financiare de la un an la altul și dezvoltarea la scară mare a asociației. Pe de altă parte, creșterea veniturilor se justifică ca urmare a accesării eficiente a fondurilor disponibile și a donațiilor primite, cel puțin 93% provenind din afara Bisericii Adventiste. Fiind în mișcare și în continuă direcție ascendentă ca oriunde merge să aducă speranță, vindecare, o nouă viață celor înfometați, străini, bolnavi și prizonieri, ADRA poate să schimbe lumea” a declarat Pastorul Emil Jigău, Trezorierul Bisericii Adventiste din România.

În cadrul Adunării Generale a Asociației ADRA România, s-a aprobat bilanțul contabil la 31 Decembrie 2019, constatându-se la partea de venituri totale suma de 12.312.907,41 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 11.920.736,59 lei, rezultând un excedent nerepartizat de 392.170,82 lei, lucrul acesta fiind posibil ca urmare a veniturilor mari înregistrate. Totodată, s-a constatat faptul că nu s-a înregistrat nicio încălcare a legilor locale care să fie identificată împotriva organizației pentru anul 2019.

”Ne bucurăm de faptul că în anul 2019 ADRA România a fost implicată în viața a 15.150 beneficiari. Știm că lucrul acesta nu ar fi putut fi posibil fără sprijinul sponsorilor, al partenerilor și al voluntarilor. Aducem mulțumirea noastră pentru frumoasa colaborare din anul trecut, pentru țintele pe care le-am atins împreună și pentru bucuria izvorâtă din ajutorul oferit oamenilor pentru care lucrăm. Împreună am sprijinit familii numeroase, am susținut educația, am oferit reabilitare, am șters lacrimi, am construit poduri, am clădit un viitor mai bun, am reclădit speranța și am acordat primul ajutor. Împreună am putut face lucruri frumoase pentru semenii noștri. Deși nu acesta a fost obiectivul urmărit, pentru ADRA România, anul 2019 a fost bogat în asigurări de susținere în orice vreme, de care cu mare drag ne amintim” a declarat Robert Georgescu, Director ADRA România.

Îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea comunității locale au fost obiectivele urmărite prin cele 26 de case sociale construite sau reconstruite de ADRA România în anul 2019, prin proiectele ”În sfârșit, acasă!” (îmbunătățirea condițiilor de viață pentru familii aflate în situație de risc), ”Reclădind speranțe” (răspuns de urgență oferit familiilor după ce casele acestora au fost afectate de incendii) și ”Speranță mai presus de ape” (îmbunătățirea spațiului locativ prin construirea sau reconstruirea caselor pentru familiile afectate de dezastre naturale). Prin proiectele de construcții de case, ADRA România se implică în mod special în susținerea familiilor numeroase, construind locuințe familiale, pentru cei care trăiesc în condiții grele, dar având dorință de a muncii. ADRA România promovează un viitor mai bun!

”Activitatea ADRA din anul 2019 s-a concretizat prin proiectele subsumate categoriilor dezvoltare economică, educație și sănătate de bază, lupta împotriva violenței în familie, asistarea victimelor dezastrelor naturale și asistarea categoriilor defavorizate. Multitudinea proiectelor prin care se oferă suport copiilor din familii defavorizate, cum ar fi ”Vreau la școală!”, ”Sprijin pentru nou-născuți”, ”Sprijină un copil din Africa”, ”Centrul after school Caragiale” ș.a. este o dovadă a adoptării principiului de bază pe care este clădit creștinismul, dragostea, orientată spre cea mai vulnerabilă dintre categoriile sociale. Totodată, este lăudabilă orientarea asociației ADRA spre valorificarea potențialului pe care copiii îl pot avea în modelarea societății de mâine. Valori precum empatia, altruismul, iubirea de oameni și responsabilitatea socială sunt perpetuate prin inițiativa ”Copii ajută copii”. Toate acestea au fost posibile prin generozitatea sponsorilor, vorbim de o creștere istorică a intrărilor financiare de 421.57% în anul 2019 raportată la anul 2018” a declarat Gelu Poenariu, membru BOARD ADRA România.

În cei 30 de ani de la înființare, activitatea socială a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România prin ADRA România a înregistrat asistarea a peste 1.092.427 persoane prin intermediul a 1.059 proiecte existente în portofoliul ADRA România. Implementarea cu succes a acestor proiecte a fost posibilă cu sprijinul a 114.126 voluntari activi și a 8.134 parteneri care au fost alături de noi. Suntem conștienți de faptul că ajutorul material și financiar în implementarea proiectelor desfășurate nu este de neglijat, astfel că ne-am bucurat de susținerea celor 8.201 sponsori cu inimă mare. Prețuirea noastră și răsplata de sus!

Începând cu anul 1990, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România se implică în special în proiecte de dezvoltare de care beneficiază întreaga populație. Conducându-se în proiectele asumate după motoul ”Dreptate. Compasiune. Dragoste.”, ADRA România aduce bucurie și speranță în viețile beneficiarilor prin promovarea unui viitor mai bun, a valorilor și a demnității umane. Furnizor de servicii sociale acreditat, ADRA România face parte din rețeaua ADRA Internațional, organizația umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, una dintre cele mai răspândite organizații neguvernamentale din lume, fiind activă în peste 136 de țări și conducându-se după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic, adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebiri de ordin rasial, etnic, politic sau religios, cu scopul de a sluji umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum Dumnezeu a plănuit.

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate