Step-by-step in business

Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov

A fost implementat de Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România, în perioada 06.02.2015 – 05.12.2015, în calitate de solicitant. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L., Asociația Respiro și Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP. Acest proiect a fost finanțat de OIR Sud Est în cadrul Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenție 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale.

În perioada 2016 – 2018, proiectul este în perioada de sustenabilitate.

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învățământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistență pre și post înființare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

Proiectul a avut rezultate calitative si cantitative:

  • 446 persoane consiliate;
  • 401 persoane formate;
  • 40 de firme nou înființate;
  • 89 de locuri de muncă nou create;
  • 3 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor înființate;
  • Catalog de prezentare a firmelor.

Pentru înființarea a 40 de firme noi și prin crearea a minim 80 de locuri de muncă se vor aduce beneficii pe termen lung din mai multe puncte de vedere: economic (initiativele economice antreprenoriale sunt cel mai sănătos produs economic pe piața comercială), social (noi oportunități de angajare, întărirea capacității operaționale pe piața muncii ca rezultat al consilierii, dezvoltării de competente profesionale prin formarea profesională), cultural (deschiderea de noi perspective pentru cei de 40 de antreprenori prin cunoasterea realității similare din Portugalia și prin schimbul de bune practici în domeniul antreprenoriatului).